Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

„Nie” dla antybiotyków

Obrazek

Superbakterie coraz bardziej niebezpieczne. Grozi nam katastrofa - podaje fundacja CIWF Polska i apeluje o ograniczenie zużycia antybiotyków w hodowli zwierząt. GIW już planuje program zwalczania oporności na antybiotyki.

Paulina Janusz-Twardowska5 kwietnia 2017, 14:00

Polska organizacja, która jest członkiem międzynarodowej koalicji Ratujmy Nasze Antybiotyki, zaniepokojona faktem rosnącej oporności bakterii na te chemioterapeutyki apeluje do polskiego Ministra Rolnictwa i Ministra Zdrowia o podjęcie natychmiastowych działań w kwestii nadużywania antybiotyków w rolnictwie. Organizacja w tym celu wyprowadziła na spacer przeźroczystą plastikową świnię, która była symbolicznie wypełniona lekami.

Dane opublikowane przez Europejską Agencję Leków pokazują, że stosowanie antybiotyków w Europie jest ponad dwukrotnie wyższe u zwierząt, niż u ludzi. Ponadto, w europejskich gospodarstwach ponad 91% tych substancji podawanych jest zwierzętom masowo, w paszy lub w wodzie pitnej, najczęściej w przemysłowej hodowli świń i drobiu.


Jak podaje CIWF, Polska zajmuje 2 miejsce w Europie pod względem zużycia w hodowli antybiotyków najsilniejszych w leczeniu chorób ludzi. Zdaniem organizacji w latach 2011–2014 zużycie antybiotyków w rolnictwie wzrosło o 23%, zwierzętom podaje się średnio 3 razy więcej antybiotyków, niż wynosi zalecana bezpieczna dawka.
Koalicja Ratujmy Nasze Antybiotyki apeluje o zmniejszenie zużycia antybiotyków w całej Unii Europejskiej o 50% do roku 2020 i o 80% do 2050 roku.  Wzywa rządy państw członkowskich, producentów żywności i europejskich decydentów politycznych do podjęcia natychmiastowych działań:

  • wprowadzenia zakazu rutynowego profilaktycznego podawania antybiotyków grupom
  • zdrowych zwierząt;
  • wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania wszystkich ważnych antybiotyków, a także wszelkich grupowych zabiegów z użyciem tych antybiotyków,
  • podjęcia działań mających na celu poprawę zdrowia i warunków życia zwierząt hodowlanych.


Tymczasem GIW podaje, że w ramach podejścia "Jedno zdrowie" wynikające z Konkluzji Rady w sprawie następnych kroków w zwalczaniu oporności na antybiotyki zobowiązuje nasz kraj do opracowania programu i wdrożenia do połowy 2017 r. krajowych planów działania w zakresie zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.
Celem programu jest upowszechnienie wiedzy nt. zagrożeń płynących z nadmiernego i nierozważnego stosowania antybiotyków u zwierząt oraz wypracowanie dobrych praktyk mających na celu ograniczenie stosowania antybiotyków w medycynie weterynaryjnej. Oba te zagadnienia dotyczą w tym samym stopniu lekarzy weterynarii jak i hodowców mających bezpośredni wpływ na zdrowie zwierząt poprzez przestrzeganie m.in. warunków dobrostanu zwierząt, żywienie, higienę czy bioasekurację.
Cel ten będzie realizowany poprzez:

  • skoordynowanie współpracy środowisk odpowiedzialnych za tzw. „politykę antybiotykową” w obszarze weterynarii,
  • propagowanie zasady „ostrożnego stosowania” antybiotyków,
  • analizę zużycia antybiotyków w medycynie weterynaryjnej.

pj-t, fot. CIWFPicture of the author
Autor Artykułu:Paulina Janusz-Twardowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)