Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Pogoda>

Raport IUNG - gdzie stwierdzono największe niedobory wody?

Obrazek

W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w pierwszym okresie raportowania, tj. od 21. 03 do 20 05., IUNG – PIB nie stwierdza wystąpienia suszy rolniczej na terytorium Polski, jednak wyszczególniono miejsca, gdzie odnotowano największe niedobory wody. 

Janusz Biernacki29 maja 2023, 10:55
Mimo korzystnego rozkładu opadów na początku wiosny i braku podstaw do stwierdzenia suszy rolniczej, są w kraju obszary, gdzie deficyt wody występuje i obecnie się nasila. Największe niedobory wody notowano na terenach Wysoczyzny Łaskiej (woj. łódzkie), na Pojezierzu Mazurskim i Pomorskim, na Przedgórzu Sudeckim oraz w woj. kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim, od –50 do –119 mm. Nieco mniejszy deficyt opadów, lecz także powyżej –50 mm, występował na dużej powierzchni kraju (patrz mapa KBW).
Instytut stwierdza więc, że wg obecnych warunków pogodowych straty plonów z powodu deficytu wody powodujące ich obniżenie przynajmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w przeciętnych wieloletnich warunkach pogodowych nie wystąpiły.
Natomiast na południu kraju zasoby wodne są obecnie duże, na niektórych polach uprawnych występuje wręcz nadmiar wody, co może skutkować również znacznym obniżeniem plonów roślin uprawnych.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)