Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady KRUS>

Czy KRUS zawiesi część uzupełniającą emerytury rolniczej za dalsze prowadzenie działalności rolniczej?

Obrazek

Pytanie Czytelnika: W kwietniu br. ukończyłem 65 lat i złożyłem do KRUS wniosek o emeryturę rolniczą. Mam ponad 30 lat ubezpieczenia. Gospodarstwo 40-ha prowadzę z małżonką, która ma 55 lat i jest ubezpieczona z mocy ustawy w KRUS. Decyzji o przyznaniu emerytury z KRUS jeszcze nie otrzymałem. Dlatego chciałbym wiedzieć, czy KRUS zawiesi mi część uzupełniającą emerytury rolniczej, bo nadal prowadzę działalność rolniczą z małżonką i nie zamierzam przekazywać gospodarstwa rolnego do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego przez małżonkę.

29 czerwca 2021, 11:31
W świetle art. 28 ust. 11 z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. DzU z 2021 r., poz. 266), w przypadku, gdy rencista lub emeryt uprawniony do emerytury ustawowej (od ustawowego wieku emerytalnego) prowadzi działalność rolniczą z małżonkiem podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy (obowiązkowo), wypłata części uzupełniającej nie ulega zawieszeniu.

Wobec powyższego KRUS winien przyznać panu i podjąć wypłatę emerytury rolniczej w pełnej wysokości (tj. wypłacać całą część składkową i całą część uzupełniającą), bo prowadzi pan działalność rolniczą z małżonką, która podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy. Z chwilą, gdy małżonka nabędzie prawo do emerytury rolniczej (zostanie wyłączona z ubezpieczenia) oddział regionalny KRUS, gdy gospodarstwo nie zostanie przekazane (działalność rolnicza będzie nadal prowadzona), zawiesi panu i małżonce części uzupełniające emerytur i będzie wypłacał tylko części składkowe kwartalnie.

Ewa Jaworska-Spicak

Ważne Tematy