StoryEditor

Do kiedy przysługuje renta rodzinna z KRUS?

Pytanie Czytelnika: Jestem studentem V roku studiów jednolitych magisterskich. Pobieram rentę rodzinną z KRUS po zmarłej mamie. Jak wynika z decyzji KRUS, renta rodzinna została mi przyznana do 30 września br. Pracę magisterską obroniłem wcześniej, już w czerwcu br., ale dyplomu jeszcze z uczelni nie otrzymałem. Zgodnie z zarządzeniem rektora rok akademicki trwa do 30 września 2021 r. Do kiedy przysługuje mi renta rodzinna z KRUS?
29.09.2021., 13:09h
Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 2021 r., poz. 266), do renty rodzinnej są uprawnieni członkowie rodziny zmarłego, m.in. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, jeżeli spełniają warunki do uzyskania takiej renty w myśl przepisów emerytalnych. Zgodnie z tymi przepisami dzieci mają prawo do renty rodzinnej, m.in. do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16. rok życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25. roku życia. 

Jeżeli dziecko osiągnęło 25. rok życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów. Dokumentem potwierdzającym fakt uczęszczania do szkoły (uczelni) jest wydane przez uczelnię zaświadczenie, w którym winien być podany m.in. programowy rok ukończenia nauki. Rentę rodzinną wypłaca się aż do przewidzianego programem terminu ukończenia nauki, oczywiście nie dłużej niż do osiągnięcia 25. roku życia. Zasadą jest, że renta rodzinna dla studentów przysługuje przez cały rok akademicki do 30 września, a więc za okres ferii letnich. Zasada ta dotyczy także sytua...
Pozostało 42% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
30. listopad 2023 06:07