StoryEditor

Emerytura „Mama 4+”

Pytanie: Mam 61 lat. Nigdy nie pracowałam zawodowo, bo urodziłam i wychowałam czworo dzieci. Rodzinę utrzymywał mąż, który aktualnie pobiera emeryturę z ZUS. Ja od 10 lat jestem ubezpieczona w KRUS, bo prowadzę gospodarstwo o powierzchni 3,22 ha przeliczeniowe. W lipcu br. złożyłam wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające „ Emerytura Mama 4+” i złożyłam oświadczenie pod odpowiedzialnością karną, że miesięczny dochód z gospodarstwa wynosi 910 zł, co dodatkowo potwierdziła gmina, podając dochód roczny w kwocie 10 929 zł, wyliczony wg dochodu ogłoszonego przez Prezesa GUS. Czy KRUS przyzna mi prawo do tego świadczenia?
25.07.2019., 17:07h
Odpowiedź: W świetle przepisów ustawy z 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (DzU z 2019 r., poz. 303), świadczenie może być przyznane matce, która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci, po ukończeniu 60 lat w przypadku, gdy nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Dochodem w rozumieniu ustawy jest dochód uzyskiwany z gospodarstwa rolnego służącego prowadzeniu działalności rolniczej. W celu ustalenia KRUS okoliczności niezbędnych do przyznania świadczenia, w tym nie posiadania niezbędnych środków utrzymania, wnioskodawca składa m.in. oświadczenie o wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego pod odpowiedzialnością karną.

Pani złożyła oświadczenie o uzyskiwanym miesięcznym dochodzie z gospodarstwa, jak i zaświadczenie z urzędu gminy w tym zakresie. Jeśli KRUS uzna podany dochód za realny, to pomimo że dochód ten nieznacznie przekracza najniższą emeryturę w kwocie netto, tj. 935 zł (przy przyjęciu kryterium dochodowego dla potrzeb świadczeń z pomocy społecznej, tj. 308 zł z ha przeliczeniowego – 308 zł x 3,22 ha = 991,76 zł), może przyznać pani prawo do rodzicielskiego świadczenia...
Pozostało 17% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
05. grudzień 2023 06:02