StoryEditor

Świadczenie z KRUS dla sołtysa: wójt odmówił potwierdzenia. Co teraz?

Nasz Czytelnik pobiera emeryturę rolniczą z KRUS. Stara się o przyznanie świadczenia z tytułu pełnienia funkcji sołtysa przez dwie kadencje. Wójt odmówił potwierdzenia okresu pełnienia funkcji, ale rolnik ma oświadczenia swoje i świadków. Czy KRUS przyzna świadczenie?
15.09.2023., 11:09h

Prawo do świadczenia dla sołtysa

Mam ukończone 65 lat i pobieram emeryturę rolniczą z KRUS. Złożyłem wniosek do KRUS o przyznanie świadczenia z tytułu pełnienia funkcji sołtysa przez dwie kadencje od 1 stycznia 1991 r. do 31 grudnia 1998 r. Do wniosku dołączyłem postanowienie wójta o odmowie wydania zaświadczenia, potwierdzającego okres pełnienia tej funkcji. Jednocześnie przedłożyłem oświadczenie swoje i świadków, że pełniłem funkcję sołtysa przez dwie kadencje w ww. okresie. Czy KRUS na podstawie tych oświadczeń przyzna mi świadczenie?

Karol O. (woj. opolskie)

KRUS podejmie postępowanie wyjaśniające

Do wniosku o świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa powinny być dołączone dokumenty, potwierdzające okoliczności faktyczne, mające wpływ na przyznanie świadczenia, m.in. zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji. W przypadku wydania przez wójta postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, wnioskodawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa, potwierdzone pisemnymi oświa...

Pozostało 38% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
06. grudzień 2023 09:46