Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Czy dopłaty bezpośrednie i płatności obszarowe dotrą do rolników na czas? Resort rolnictwa wyjaśnia

Obrazek

Na kontach rolników jest ponad 13 mld zł dopłat bezpośrednich za 2022 r. Informacje o możliwych opóźnieniach w wypłatach są nieprawdziwe - zapewnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. A skąd pojawiły się obawy w tym zakresie i czy są zasadne? Wszystko przez sytuację, która trwa w ARiMR.

wk21 grudnia 2022, 12:29

Związki zawodowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pozostające w sporze zbiorowym z kierownictwem Agencji od dawna wysuwają żądania płacowe. Zwracają uwagę, że szeregowy pracownik ARiMR obsługuje wnioski o wartości 2,24 mln zł. Co roku wzrasta też liczba programów do obsługi, a w związku z tym liczba ich beneficjentów.

- Jednocześnie w ostatnich latach stale widoczna jest tendencja odchodzenia z agencji doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników niezadowolonych z warunków pracy. Wszystko to może sprawić, iż niewypłacone jeszcze wypłaty środków mogą być wypłacane ze znacznym opóźnieniem – napisał w interpelacji do MRiRW poseł Stefan Krajewski z PSL, który  zapytał jakie działania podejmuje minister rolnictwa, aby wszystkie należne rolnikom pieniądze zostały wypłacone w odpowiednim czasie?

Ile pieniędzy z dopłat jest na kontach rolników?

W odpowiedzi resort rolnictwa poinformował, że wypłata płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW za 2022 r. - w formie zaliczek - prowadzona była, podobnie jak w latach ubiegłych, od połowy października do końca listopada. W tym okresie (zaledwie 1,5 miesiąca) ARiMR wypłaciła rolnikom ogółem ponad 12,9 mld zł. Od 1 grudnia (początek podstawowego terminu wypłat) trwa realizacja wypłat pozostałych kwot płatności. Zgodnie z danymi ARiMR, według stanu na dzień 12 grudnia 2022 r., wypłacono ogółem ok. 13,09 mld zł.

Trwają kontrole wniosków o dopłaty bezpośrednie i płatności obszarowe

Unijne przepisy mówią jednocześnie, że nie można zakończyć wypłaty dopłat bezpośrednich przed zakończeniem weryfikacji warunków kwalifikowalności dokonywanej przez państwa członkowskie, czyli przed kontrolami administracyjnymi uzupełnionymi kontrolami na miejscu. W drodze odstępstwa zaliczki na wsparcie przyznane w ramach rozwoju obszarów wiejskich mogą być wypłacane po zakończeniu kontroli administracyjnych.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ARiMR, w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych, dla części rolników zostały wydane decyzje o umorzeniu postępowania (skutek wycofania wniosku o przyznanie płatności) lub decyzje o odmowie przyznania płatności. Część postępowań została także zawieszona, głównie ze względu na powzięcie informacji o śmierci rolnika, złożone wnioski transferowe oraz konieczność zakończenia wspomnianych kontroli na miejscu. Jednocześnie ARiMR korzystała z pewnych, dopuszczonych przez Komisję Europejską, mechanizmów elastyczności w celu zapewnienia sprawnej wypłaty płatności zaliczkowych.

Wiceminister MRiRW: Wszystko jest pod kontrolą

- Pragnę zapewnić, że stan realizacji płatności dla rolników jest na bieżąco monitorowany przez pracowników Ministerstwa, a pracownicy ARiMR dokładają wszelkich starań, aby wsparcie było sprawnie wypłacane, nie odstępując przy tym od wymaganej przepisami unijnymi weryfikacji warunków kwalifikowalności.  – napisał wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra. 

Podwyżki w ARiMR już były

Jednocześnie ministerstwo rolnictwa informuje, że pracownicy ARiMR otrzymali już podwyżki. W trakcie prac nad projektem ustawy budżetowej na lata 2022-2023 uwzględniono dla ARiMR wzrost wynagrodzeń osobowych łącznie o 31,1% w stosunku do wysokości wynagrodzeń zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2021 r., tj. ujęto dodatkowe środki na wynagrodzenia dla ARiMR w kwocie 226 110 tys. zł, z tego w roku:

·        2022 – wzrost o 18,8% w stosunku do wysokości wynagrodzeń zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2021, tj. o kwotę 136 215 tys. zł,

·        2023 – wzrost o 10,4% w stosunku do wysokości wynagrodzeń zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022, tj. o kwotę 89 895 tys. zł.

Dodatkowo w trakcie realizacji budżetu na rok 2022 przyznane zostały środki z decyzji Ministra Finansów przeznaczone na Pomoc Techniczną dla ARiMR w kwocie 23 750 tys. zł, w tym 19 851 tys. zł na wynagrodzenia osobowe.

wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)