StoryEditor

Dopłaty 2019: eWniosekPlus – pytania rolników i odpowiedzi ARiMR

Trwa kampania przyjmowania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2019 rok. W tym roku wszyscy rolnicy muszą je wypełnić i wysłać za pomocą aplikacji internetowej eWniosekPlus. Nie jest to trudne, ale i tak rolnicy mają wiele pytań w tej sprawie do ARiMR.
16.04.2019., 14:04h
Publikujemy poniżej - za Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – listę najczęściej zadawanych pytań o aplikację eWniosekPlus, za pomocą której rolnicy składają wnioski o dopłaty przez Internet. Mamy nadzieję, że okażą się Wam pomocne.


1. Nie mogę zalogować się do aplikacji eWniosekPlus, pojawia się komunikat o tym, że hasło jest nieprawidłowe lub komunikat mówiący o tym, że konto jest zablokowane.

Odpowiedź ARiMR: W takiej sytuacji, należy skorzystać z opcji „Nie pamiętasz hasła?”.


2. Co zrobić jeśli podczas zakładania konta do aplikacji, po wpisaniu danych pojawia się komunikat informujący o tym, że konto już istnieje i należy użyć dotychczasowych danych do logowania, których nie pamiętam?


Odpowiedź ARiMR: W przypadku, gdy konto do aplikacji zostało założone we wcześniejszych kampaniach poprzez złożenie wniosku papierowego o nadanie loginu i kodu dostępu 
w Biurze Powiatowym ARiMR to loginem nie jest numer producenta a numer wygenerowany przez system podczas zakładania konta. Jeżeli rolnik nie pamięta takiego loginu to w celu uzyskania tego loginu należy zgłosić się do odpowiedniego Biura Powiatowego ARiMR. Dla beneficjentów, którzy uzyskali dostęp do aplikacji e-Wniosek w kampanii 2017 bądź aplikacji eWniosekPlus w kampanii 2018 loginem jest numer producenta.


3. Czy jest możliwość wydrukowania gotowego wniosku do zachowania go 
w wersji papierowej?


Odpowiedź ARiMR: Tak, w aplikacji eWniosekPlus jest dostępna opcja generowania wydruku wniosku na każdym etapie wprowadzania danych.


4. Czy aplikacja eWniosekPlus umożliwia wprowadzenie zmian w zakresie działek ewidencyjnych w przypadku scalenia bądź podziału działki?

Odpowiedź ARiMR: Tak, w sytuacji kiedy udostępnione przez Agencję dane referencyjne w aplikacji eWniosekPlus nie będą zgodne ze stanem faktycznym (np. zostaną udostępnione działki sprzed scalenia bądź podziału) rolnik podczas wypełniania wniosku będzie miał możliwość zgłoszenia rozbieżności do takich danych dzięki czemu będzie mógł wypełnić wniosek zgodnie ze stanem faktycznym.


5. Czy można zapisać dane na wniosku roboczym i wypełniać go w podziale na kilka razy, czy jednorazowo trzeba będzie wypełnić cały wniosek i wysłać go do agencji?

Odpowiedź ARiMR: Nie ma limitu wejść na dany wniosek. W trakcie jego wypełniania można go zapisywać, zamykać i ponownie otwierać do czasu wysłania do ARiMR. ARiMR zaleca zapisywanie wniosku roboczego w trackie jego wypełniania, szczególnie w przypadku „dużych” wniosków. Aplikacja eWniosekPlus nie zapisuje automatycznie danych we wnioskach.


6. Gdy wniosek został wypełniony i wysłany w programie eWniosekPlus 15 marca 2019 r. czy będzie można jeszcze robić w nim jakieś zmiany?

Odpowiedź ARiMR: W aplikacji eWniosekPlus będzie można aktualizować dane we wniosku po jego wysłaniu do ARiMR. W celu aktualizacji danych we wniosku należy w zakładce NOWE/AKTUALIZACJA wybrać nowy wniosek, poprawić dane i wysłać ponownie wniosek, który będzie traktowany, jako Zmiana do wniosku. Zmiany do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu można składać do dnia 31 maja 2019 r. Ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa 10 czerwca 2019 r. Złożenie zmiany do wniosku po 31 maja 2019 r. skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. Zmiany do wniosku oraz uzupełnienie braków, w tym złożenie załączników, składa się na formularzu wniosku z zaznaczonym celem złożenia: Zmiana do wniosku. Uzupełnienie braku we wniosku do dnia 31 maja 2019 r. nie skutkuje zmniejszeniem należnych płatności. Uzupełnienie braków we wniosku od dnia 1 czerwca do dnia 10 czerwca 2019 r. skutkuje zmniejszeniem płatności w zakresie, którego dotyczą składane uzupełnienia.


7. Dlaczego we wniosku suma powierzchni działek podrzędnych jest inna niż powierzchnia działki nadrzędnej?

Odpowiedź ARiMR: W trakcie wypełniania wniosku w aplikacji eWniosekPlus po wygenerowaniu działek głównych i podrzędnych na podstawie narysowanych upraw mogą pojawiać się różnice pomiędzy powierzchnią działki rolnej głównej i sumą powierzchni działek rolnych podrzędnych. Różnice te nie wynikają z błędu aplikacji. Różnice spowodowane są koniecznością zastosowania zaokrąglenia powierzchni do pełnych arów. Powierzchnia upraw mierzona jest w hektarach z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast prezentowana jest z dokładnością do dwóch miejsc (pełne ary).

W związku z powyższym przy wyliczeniu powierzchni działki rolnej głównej sumowane są powierzchnie poszczególnych upraw a następnie wynik tego zsumowania jest zaokrąglany do pełnych arów. Natomiast w przypadku podrzędnych działek rolnych zazwyczaj jedna uprawa jest tożsama z działką rolną podrzędną. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku, gdy uprawa/działka rolna położona jest na więcej niż jednej działce referencyjnej i wyniku zaokrąglenia powierzchni położeń na działkach referencyjnych sumaryczna powierzchnia działki rolnej jest różna od powierzchni uprawy widocznej w zakładce MAPA. Wysłanie wniosku z takimi różnicami nie będzie powodowało sankcjonowania rolnika.

oprac. bcz, kk
Źródło: Biuro prasowe ARMiR/ www.arimr.gov.pl
Fot. pixabay
Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
07. grudzień 2023 10:53