Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Dziś rusza wypłata dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych. Ile pieniędzy dostaną rolnicy za 2022 rok?

Obrazek

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od 17 października do 30 listopada br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie wypłacać zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych wszystkim rolnikom i producentom rolnym, którzy w 2022 roku złożyli wnioski o ich przyznanie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Dziś ARiMR powinna podać pierwsze dane o przekazanych na konta wnioskodawców kwotach.

wkBartłomiej Czekała17 października 2022, 05:00
W 2022 roku rolnicy mogli składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus w okresie od 15 marca do 31 maja. Tradycyjnie jeszcze po tej dacie aż do 27 czerwca wnioski były jeszcze od spóźnialskich przyjmowane, ale za każdy dzień spóźnienia ARiMR będzie potrącała z należnych pieniędzy 1% wysokości dopłat. Łącznie w ustawowym terminie do Agencji trafiło drogą elektroniczną ponad 1 mln 265 tys. wniosków.

Wyższy kurs euro do przeliczenia dopłat niż w 2021 roku


Przypomnijmy, że 30 września br. Europejski Bank Centralny podał kurs euro, po którym polskim rolnikom będą naliczane dopłaty bezpośrednie i płatności obszarowe za 2022 rok.  Kurs ten wyniósł 4,8483 zł i jest o 23 grosze wyższy niż w 2021 roku. Przypomnijmy bowiem, że rok temu 1 euro EBC wycenił 30 września na 4,6197 zł. Resort rolnictwa po otrzymaniu tych danych wyliczył stawki wszystkich płatności, które rolnicy mają otrzymywać od 17 października br. w ramach zaliczek wynoszących do 70% należnych pieniędzy.

Jakie będą stawki dopłat bezpośrednich za 2022 rok?


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi po ogłoszeniu kursu euro do przeliczenia dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych za 2022 rok przygotowało projekty 8 rozporządzeń, które zostały już przyjęte i weszły w życie. Zawierają one stawki dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych, na które łącznie przeznaczona jest  w budżecie kwota 16,96 mld złotych.

Przyjęte w rozporządzeniach stawki dopłat i płatności zostały określone w następującej wysokości:

 • jednolita płatność obszarowa 518,01 zł/ha
 • płatność za zazielenienie 347,66 zł/ha
 • płatność dla młodego rolnika 360,91 zł/ha
 • płatność dodatkowa 196,14 zł/ha
 • płatność do bydła 363,16 zł/szt.
 • płatność do krów 465,37 zł/szt.
 • płatność do owiec 121,47 zł/szt.
 • płatność do kóz 51,05 zł/szt.
 • płatność do roślin strączkowych na ziarno 673,50 zł/ha
 • płatność do roślin pastewnych 515,26 zł/ha
 • płatność do chmielu 2 257,46 zł/ha
 • płatność do ziemniaków skrobiowych  1 761,46 zł/ha
 • płatność do buraków cukrowych 1 806,58 zł/ha
 • płatność do pomidorów 3 601,68 zł/ha
 • płatność do truskawek 1 575,39 zł/ha
 • płatność do lnu 748,91 zł/ha
 • płatność do konopi włóknistych 274,82 zł/ha
 • płatność do tytoniu – Virginia 3,38 zł/kg
 • płatność do tytoniu - pozostały tytoń 2,44 zł/kg
 • uzupełniająca płatność podstawowa 41,10 zł/ha

Szczegółowe wyliczenie poszczególnych stawek podajemy poniżej.

Jednolita płatność obszarowa 2022 - stawka

Maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych na jednolitą płatność obszarową za 2022 r. wynosi 1 549 794 tys. euro. Kwota przyjęta do obliczenia stawki tej płatności została pomniejszona o 33 913 tys. euro (do 1 515 881 tys. euro), w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania w ramach płatności dla młodego rolnika.

Kurs wymiany z dnia 30 września 2022 r. nie odbiega znacząco od kursu średniego z września 2022 r. (ok. +2,25%), w związku z czym uznano, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające wybór kursu średniego.

Uwzględniając powierzchnię obszaru zatwierdzonego do przyznania jednolitej płatności obszarowej za 2022 r., która zgodnie z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wynosi 14 187 647,01 ha, stawka tej płatności za 2022 r. wyniesie 518,01 zł. Zgodnie z informacjami ARiMR, przekazane dane uwzględniają odpowiednią tolerancję w celu wyeliminowania ryzyka wystąpienia zjawiska przekroczenia limitu płatności (np. w sytuacji pojawienia się wymagalnych roszczeń tych beneficjentów, którym ARiMR odmówiła przyznania płatności, zaś sądy im te płatności przyznały).

Zazielenienie - stawka płatności za 2022 rok

W przypadku stawki za zazielenienie maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych na tą płatność wynosi 1 017 370 tys. euro. W kampanii roku 2022 powierzchnia zakwalifikowana do płatności wynosi 14 187 647,01 ha. Uwzględniając tą powierzchnię stawka płatności za zazielenienie za 2022 r. wyniesie 347,66 zł.

Płatność dodatkowa - stawka w 2022 r.

Maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych na płatność dodatkową za 2022 r. wynosi 281 472 tys. euro. Uwzględniając powierzchnię obszaru zatwierdzonego do płatności dodatkowej za 2022 r., która zgodnie z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wynosi 6 957 311,12 ha, stawka tej płatności za 2022 r. wyniesie 196,14 zł.

Płatność dla młodego rolnika - jaka stawka w 2022 roku?

Całkowita kwota przeznaczona na realizację płatności dla młodego rolnika za 2022 r., wynosi 67 825 tys. euro. Zgodnie z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), powierzchnia obszaru zatwierdzonego do płatności dla młodego rolnika za 2022 r. wynosi – 911 107,51  ha. Uwzględniając tę powierzchnię oraz maksymalną pulę środków, która może zostać przeznaczona na realizację płatności dla młodego rolnika, stawka tej płatności za 2022 r. wyniesie 360,91 zł.

Płatności do zwierząt w dopłatach za 2022 rok

Zgodnie z notyfikacją przekazaną do Komisji Europejskiej w sierpniu 2022 r., z kwoty 508 685 000 euro na płatności związane do zwierząt za 2022 r. przeznaczono 335 840 698 euro.

Wysokość stawek płatności związanych do zwierząt za 2022 r. została obliczona z uwzględnieniem ustalonych dla poszczególnych płatności pułapów finansowych (kwoty notyfikowane Komisji Europejskiej w sierpniu 2022 r.) oraz danych przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dotyczących liczby zwierząt zatwierdzonych do poszczególnych płatności.


W efekcie stawki płatności związanych do zwierząt za 2022 r. będą wynosić w przypadku płatności do:

·       bydła – 363,16 zł za sztukę zwierzęcia gatunku bydło domowe (Bos taurus);

·       krów – 467,35 zł za sztukę samicy gatunku bydło domowe (Bos taurus);

·       owiec – 121,47 zł za sztukę samicy gatunku owca domowa (Ovis aries);

·       kóz – 51,05 zł za sztukę samicy gatunku koza domowa (Capra hircus)

Płatność do upraw - stawka z wniosków za 2022 rok

Roczny pułap krajowy na płatności związane z produkcją za 2022 r. wynosi 508 685 tys. euro. Zgodnie z notyfikacją przekazaną do Komisji Europejskiej w sierpniu 2022 r., z kwoty 508 685 000 euro na płatności związane do powierzchni upraw zwierząt za 2022 r. przeznaczono 172 844 302 euro.

Wysokość stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2022 r. została obliczona z uwzględnieniem ustalonych dla poszczególnych płatności pułapów finansowych (kwoty notyfikowane Komisji Europejskiej w sierpniu 2022 r.) oraz danych przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dotyczących powierzchni obszaru zatwierdzonego do poszczególnych płatności.


W efekcie stawka płatności związanych do powierzchni upraw za 2022 r. będą wynosić w przypadku płatności do:

·       roślin strączkowych na ziarno – 673,50 zł na hektar

·       roślin pastewnych – 515,26 zł na hektar

·       ziemniaków skrobiowych – 1761,46 zł na hektar

·       buraków cukrowych – 1806,58 zł;

·       pomidorów – 3601,68 zł na hektar

·       chmielu – 2257,46 zł na hektar

·       truskawek – 1575,39 zł na hektar

·       lnu – 748,91 zł na hektar

·       konopi włóknistych – 274,82 zł na hektar

Dopłaty do tytoniu 2022

Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z lipca 2013 r. zatwierdzającą przyznanie przejściowego wsparcia krajowego w Polsce za rok 2013, kwota zatwierdzona na wsparcie w sektorze tytoniu wyniosła 48,126 mln euro (w tym 30,825 mln euro na tytoń grupy I oraz 17,301 mln euro na tytoń z gr. II-IV). Maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane z produkcją w sektorze tytoniu za 2022 r., obliczona z uwzględnieniem powyższych danych, wynosi:

·       dla tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia – 15 412 500 euro (50%*30,825 mln euro);

·       dla tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia – 8 650 500 euro (50%*17,301 mln euro).

Łącznie na płatność niezwiązaną do tytoniu w 2022 r. można przeznaczyć kwotę 24 063 000 euro.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ilość referencyjna objęta wsparciem wynosi: 

·       22 043 713 kg – w przypadku tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia, oraz

·       17 132 596 kg – tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia.

Nowość w dopłatach 2022 - płatność uzupełniająca

Zgodnie z notyfikacją przekazaną do Komisji Europejskiej w marcu 2022 r., na realizację uzupełniającej płatności podstawowej za 2022 r. Polska przeznaczy 400 mln zł. Uwzględniając powierzchnię obszaru zatwierdzonego do przyznania uzupełniającej płatności podstawowej za 2022 r., która zgodnie z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wynosi 9 730 206,75 ha, stawka tej płatności za 2022 r. wyniesie 41,10 zł/ha.

Fot. Envato ElementsPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)