StoryEditor

Ekoschematy 2023: Dokumenty i terminy w dobrostanie zwierząt. Nie zapomnij o tym!

Dokumentacja przy realizacji ekoschematu "Dobrostan zwierząt" zaczyna się na wielu rejestrach, kończy na oświadczeniach, po drodze wymagając od hodowców zapamiętania i przestrzegania dokładnych terminów. O czym rolnik musi pamiętać, jeśli chce dostać dopłatę?
01.08.2023., 08:08h

Przychodzi czas na realizację zobowiązań wynikających z zadeklarowanych we wniosku o dopłaty bezpośrednie ekoschematów. Prawdziwy popis urzędniczej fantazji mamy w przypadku dokumentowania realizacji ekoschematów dotyczących dobrostanu zwierząt. Mnogość rejestrów i oświadczeń, które należy złożyć w ARiMR na potwierdzenie realizacji poszczególnych wariantów tego ekoschematu jest zaiste imponująca. Ale po kolei…

Plan poprawy dobrostanu 

Plan jest wymagany w każdym przypadku, gdy rolnik ubiega się o dopłaty z tytułu dobrostanu loch lub tuczników (niezależnie od wybranych wariantów) oraz dopłaty w ramach wariantów dotyczących zwiększonej powierzchni bytowej w przypadku dobrostanu krów mlecznych, krów mamek czy opasów (zarówno w wariancie 20%, jak i 50%).

Jest on również dokumentem obowiązkowym w przypadku wyboru ekoschematu dobrostanu: owiec, kur niosek, kurcząt brojlerów, indyków utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa, koni utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach, koni utrzymywanych w systemie otwartym, kóz.

Dokument taki należało sporządzić do 25 lipca i dostarczyć do ARiMR (skan). Wyjątkiem jest przypadek, gdy w ubiegłym roku w gospodarstwie był realizowany identyczny wariant i rolnik ma ubiegłoroczny plan poprawy dobrostanu, który się nie zdezaktualizował.

W takim przypadku wystarczy oświadczenie o braku zmian w planie poprawy dobrostanu zwierząt (należało je złożyć w ARiMR do 25 lipca). Jeżeli ani plan, ani oświadczenie nie wpłyną do Agencji w wymaganym terminie, wezwie ona z pewnością rolnika do uzupełnienia braków.

W przypadku zadeklarowania wariantu dotyczącego utrzymania zwierząt na ściółce (dotyczy wariantów: dobrostan loch, tuczników, krów mlecznych, krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach oraz opasów), do 25 lipca br. należało wykonać i przesłać do ARiMR zdjęcia geotagowane, potwierdzające utrzymanie zwierząt na ściółce.

Kto jednak przegapił ten termin lub nie miał możliwości wykonania zdjęcia geotagowanego, będzie miał drugą szansę. Pomiędzy 15 a 21 marca przyszłego roku będzie mógł złożyć oświadczenie o zapewnieniu zwierzętom utrzymywania na ściółce. Na razie nie ma jeszcze wzoru tego oświadczenia i zgodnie z informacją ze strony internetowej ARiMR, będzie on udostępniony dopiero po 14 marca 2024 roku. Tego terminu nie można przegapić, ponieważ trzeciej szansy już nie będzie.

Oświadczenia o wypasie

W przypadku zadeklarowania wariantów obejmujących wypas zwierząt, w terminie od 1 do 7 października koniecznie należy złożyć w ARiMR na odpowiednich formularzach rejestry wypasu:

 • krów mlecznych,
 • krów mamek (obejmujący także cielęta, jałówki i opasy o masie ciała do 300 kg typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku ich użytkowania),
 • opasów,
 • oświadczenie o zapewnieniu wypasu lub dostępu do zewnętrznej powierzchni bytowej dla owiec,
 • oświadczenie o zapewnieniu wypasu dla koni,
 • świadczenie o zapewnieniu wypasu dla kóz.
Wzory tych oświadczeń dostępne są na stronie internetowej ARiMR – w wersji do wydrukowania i ręcznego wypełnienia. Jednak ARiMR deklaruje, że w terminie składania tych oświadczeń w aplikacji eWniosekPlus udostępni możliwość automatycznego wygenerowania tychże rejestrów, tak jak było to możliwe w ubiegłym roku dla rejestru wypasu krów mlecznych. Program pozwalał wówczas automatycznie importować zwierzęta z bazy IRZ i wypełniać „hurtem” odpowiednie dane.

Ostatnie dokumenty: marzec 2024

Od 15 do 21 marca przyszłego roku w ekoschemacie dotyczącym dobrostanu mamy jeszcze cały szereg innych dokumentów potwierdzających realizację zobowiązań. Są to:

 • Rejestry wybiegu – dla krów mlecznych, krów mamek i opasów – oczywiście, jeśli takowe warianty zostały zadeklarowane we wniosku. Przy czym składanie rejestrów wybiegu ma być zautomatyzowane podobnie jak w przypadku rejestru wypasu.
 • Rejestr sposobu utrzymywania loch w okresie okołoporodowym, jeżeli rolnik w planie poprawy dobrostanu zwierząt lub oświadczeniu o braku zmian w planie, oświadczył, że lochy są utrzymywane w systemie jarzmowym nie dłużej niż przez 14 dni w okresie okołoporodowym – w przypadku realizacji wariantu „Dobrostan loch”.
 • Rejestr terminów odsadzenia prosiąt – w przypadku realizacji praktyki późniejszego odsadzania prosiąt w ramach wariantu „Dobrostan loch”.
 • Rejestr terminów odsadzenia cieląt – w przypadku realizacji praktyki późniejszego odsadzanie cieląt w ramach wariantu „Dobrostan krów mlecznych”.
 • Oświadczenie o zapewnieniu wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie kurczętom brojlerom co najmniej 6 godzin nieprzerwanej ciemności podczas doby – w przypadku realizacji wariantu „Dobrostan kurcząt brojlerów”.
 • Oświadczenie o zapewnieniu wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie indykom co najmniej 8 godzin nieprzerwanej ciemności podczas doby – w przypadku realizacji wariantu „Dobrostan indyków utrzymywanych z przeznaczeniem do produkcji mięsa”.
 • Oświadczenie o zapewnieniu dostępu do powierzchni zewnętrznych lub biegalni dla koni – w przypadku realizacji wariantu „Dobrostan koni utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach”.
 • Oświadczenie o zapewnieniu dostępu do zewnętrznej powierzchni bytowej dla kóz – w przypadku realizacji wariantu „Dobrostan kóz”.

Jak składać dodatkowe dokumenty?

Oczywiście za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Po zalogowaniu się w aplikacji (tak samo, jak w przypadku składania wniosku o dopłaty), w widocznym po lewej stronie okna głównego menu wybieramy zakładkę „Dok. Uzupełniające”, gdzie mamy od razu możliwość dołączenia trzech rejestrów dotyczących wypasu oraz tzw. załączników niemerytorycznych dla kampanii 2023. I to właśnie wybierając opcję dodania załącznika niemerytorycznego otwieramy długą listę możliwych do dołączenia dodatkowych dokumentów, podobnie jak robiliśmy to dodając załączniki do wniosku o dopłaty bezpośrednie.

ig
fot. Sierszeńska

Grzegorz Ignaczewski
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski

redaktor „top agrar Polska”, ekonomista, specjalista w zakresie dopłat bezpośrednich, PROW i ekonomiki gospodarstw.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. luty 2024 07:05