StoryEditor

Gdzie po najtańszy kredyt pomostowy?

Oferta produktów kredytowych dla finansowania pomostowego zainteresuje tych rolników, którzy szykują inwestycje i planują montaż finansowy z różnych źródeł.
18.04.2017., 13:04h

Mając w garści podpisaną z ARiMR umowę o dofinansowaniu inwestycji z programu „Modernizacja gospodarstw rolnych” mamy pewność, że Agencja ma dla nas zarezerwowane pieniądze na zwrot części poniesionych kosztów planowanej inwestycji. Jednak zanim otrzymamy te pieniądze na konto, musimy wcześniej wydać – i to dużo więcej, niż Agencja nam zwróci.

Dotacja to maksymalnie połowa, a w przypadku młodych rolników czy wspólnych inwestycji 60% kosztów netto. W przypadku najczęstszej inwestycji – czyli zakupu maszyn – gdzie dotacja to 200 tys. zł (50% kosztów kwalifikowalnych), rzeczywiste wydatki, jakie trzeba ponieść na etapie realizacji to 400 tys. zł kosztów netto i 92 tys. koniecznego do zapłaty podatku VAT. Łącznie więc na tym etapie trzeba dysponować kwotą 492 tys. zł, aby po kilku miesiącach otrzymać zwrot 200 tys. zł dotacji. Skąd te pieniądze wziąć? Sposobów jest kilka – w tym kredyt pomostowy.

Wkład własny

Większość kredytów czy pożyczek pomostowych oferowanych rolnikom umożliwia nie tylko pozyskanie kapitału w kwocie odpowiadającej przyznanej dotacji, ale też pożyczenie pieniędzy na wkład własny - czyli sfinansowanie całości wydatków inwestycyjnych.

W przypadku typowego finansowania pomostowego, kwota kredytu odpowiada kwocie przyznanej dotacji, a czas zaciągnięcia zobowiązania odpowiada okresowi realizacji inwestycji + ok. 3-6 miesięcy na rozpatrzenie przez ARiMR wniosku o płatność i wypłatę dotacji (patrz schemat powyżej). W takiej sytuacji spłata kapitału zaciągniętej pożyczki następuje z reguły jednorazowo, po wypłacie dotacji (w przypadku cesji – bezpośrednio na poczet spłaty kredytu). Kwestią do ustalenia jest tu tylko częstość spłaty odsetek, choć banki najczęściej oczekują ich comiesięcznej spłaty.

Spłata rat

W drugim przypadku – czyli kiedy kredytem/pożyczką finansujemy także i wkład własny, okres kredytowania musi być dłuższy. W takiej sytuacji pieniądze z wypłaconej dotacji zapewnią spłatę części zobowiązania w relatywnie krótkim czasie, resztę zaciągniętego kredytu musimy rozłożyć na dłuższy okres. Terminy spłat rat kapitałowych trzeba wtedy dostosować do harmonogramu przychodów (np. z tytułu dopłat, sprzedaży produktów itp.).

W majowym wydaniu top agrar Polska znajdziesz zestawienie i porównanie ofert finasowania pomostowego.

Nie masz jeszcze prenumeraty top agrar Polska? Nic trudnego – kliknij TUTAJ.

Na podstawie artykułu G. Ignaczewskiego opr. pł
Fot. Sierszeńska

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 22:01