StoryEditor

Czy ministerstwo rolnictwa odkręci uchwalone przepisy, ograniczające kredyty dla rolników?

Uchwalone w zeszłym roku przepisy, ograniczyły akcję kredytową dla rolników. Ministerstwo rolnictwa wychodząc naprzeciw postulatom rolników oraz banków próbuje je aktualnie odkręcić. Jaka jest lista zarzutów?
27.02.2024., 12:04h

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazał się projekt ustawy „Kodeks cywilny oraz ustawy o kredycie konsumenckim”. To efekt wprowadzenia w kwietniu  zeszłego roku nowelizacji przepisów, która od 7 stycznia 2024r. objęła ochroną konsumencką osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne.

- Organizacje środowiska rolniczego i bankowego wskazują, że wprowadzone zmiany spowodowały niepewność prawną w zakresie finansowania rolników – przedsiębiorców, skutkującą wstrzymaniem przez banki przyjmowania wniosków kredytowych od rolników bądź obsługiwania ich w ograniczonym zakresie – czytamy w uzasadnieniu rozpoczęcia prac legislacyjnych.

Długa lista zarzutów

Przedstawiciele tych środowisk wskazują m.in. na:

 • ograniczenie akcji kredytowej dla rolników, prowadzące w szczególności do ograniczenia dostępu do finansowania inwestycyjnego,
 • przejściowe zablokowanie lub ograniczenie możliwości korzystania przez producentów rolnych z programów publicznych, np. kredytami objętymi dopłatami z ARiMR,
 • trudności w dostosowaniu tych regulacji do oferty kredytowej uwzględniającej specyfikę rynku rolnego,
 • pogorszenie sytuacji banków spółdzielczych, które w dużej mierze skupiają się na finansowaniu rolnictwa,
 • brak niezbędnych przepisów intertemporalnych w zakresie aneksowania umów (m.in. odnowień dotychczasowych kredytów w rachunku bieżącym) lub restrukturyzacji umów zawartych przed 7 stycznia 2024 r.,
 • zrównanie rolników - przedsiębiorców z konsumentami, co powoduje nałożenie na kredytowanie inwestycyjne (dotyczące np. nabycia maszyn rolniczych i nieruchomości na cele prowadzonego gospodarstwa rolnego) zasad i warunków kredytowania typowego dla kredytowania konsumenckiego,
 • konieczność zmian w produktach, procesach, dokumentacji kredytowej, czy przygotowania nowych narzędzi,
 • wątpliwości dotyczące zasad wyliczania maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytów,
 • istotne wątpliwości interpretacyjne związane w szczególności ze stosowaniem ustawy o kredycie konsumenckim i związane z tym ryzyko prawne.

Zobacz także: Kredyty płynnościowe dla rolników: LISTA BANKÓW!

- Przedmiotowy projekt ustawy stanowi reakcję na negatywne skutki wprowadzonych zmian przy zachowaniu maksymalnie możliwej i racjonalnej ochrony osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne – przekonuje resort finansów.

Jakie zmiany proponuje MF?

Odpowiadając na te trudności i ograniczenia w dalszym finansowaniu działalności rolniczej ministerstwo finansów proponuje uchylenie uchwalonych w zeszłym roku następujących przepisów.

 • wyłączeniem stosowania przepisów ustawy o kredycie konsumenckim do umów o kredyt zawieranych z osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rolne,
 • zmianę przepisów Kodeksu cywilnego, polegającą na wyłączeniu spod tej regulacji umów zwieranych przez osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne,

- Jednocześnie należałoby zachować właściwą ochronę konsumencką rolników w zakresie niezawodowego charakteru zawieranej umowy analogicznie jak w przypadku osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą – podsumowuje resort finansów.

 

wk

Fot: pixaby

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
15. kwiecień 2024 14:25