StoryEditor

Hodowcy drobiu są dyskryminowani? Niesprawiedliwa pomoc pomiędzy rolnikami

Będzie prawie 159 mln zł pomocy dla hodowców drobiu i jaj poszkodowanych przez grypę ptaków. Zaprotestowała już izba rolnicza, która twierdzi, że MRiRW nierówno i niesprawiedliwie traktuje rolników.
06.06.2023., 11:06h
Między 29 grudnia 2019 r. a 13 maja 2020 r. oraz między 24 listopada 2020 r. a 28 lipca 2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzono 392 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5. W związku z tym niezwłocznie wprowadzono wszelkie niezbędne środki kontroli i monitorowania tej choroby oraz jej zapobiegania, a także ustanowiono obszary zapowietrzone i obszary zagrożone.
Zgodne z decyzjami wykonawczymi Komisji Europejskiej (KE) na powyższych obszarach wprowadzono m.in. zakaz umieszczania ptactwa, przedłużono okresy likwidacji i wprowadzono ograniczenia przemieszczania.

Program rekompensat dla sektora drobiowego i jaj

Rząd przygotował teraz przepisy, które mają umożliwić poszkodowanym hodowcom przyznanie pomocy finansowej.

Grypa ptaków przetrzebiła populację dzikiego ptactwa i drobiu. Z wirusem walczy cały świat.

- Projekt rozporządzenia przewiduje rekompensatę strat poniesionych przez gospodarstwa w sektorze mięsa drobiowego i jaj objętych ograniczeniami ustanowionymi w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków. Proponowane rekompensaty poprawią płynność gospodarstw drobiarskich i wzmocnią ich pozycję konkurencyjną na rynku – czytamy w uzasadnieniu projektu, który czeka już na podpis premiera.

Jaki budżet przewidziano w związku z ptasią grypą?

Polsce z budżetu Unii Europejskiej przyznano kwotę 17 043 057 euro (79 480 296 zł). Dodatkowo z budżetu państwa może zostać przeznaczona kwota 17 043 057 euro (79 480 296 zł). Łącznie na pomoc dla hodowców drobiu i jaj trafić prawie 159 mln zł. W formie ryczałtowych rekompensat.

Maksymalna liczba jaj i poszczególnych gatunków drobiu objęta rekompensatą wynosi:
  • w odniesieniu do jaj wylęgowych – 2 790 322,
  • w odniesieniu do jaj spożywczych – 53 106 280,
  • w odniesieniu do niepodejmowania produkcji w przedłużonych okresach likwidacji – 51 988 729 zwierząt,
  • w odniesieniu do sprzedaży zwierząt po obniżonej cenie ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu na obszarach objętych ograniczeniami – 19 703 788 zwierząt,
  • za straty związane z przedłużonymi okresami tuczu ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu na obszarach objętych ograniczeniami – 1 311 337 zwierząt.
Wypłatą pomocy zajmie się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Protest samorządu rolniczego - nierówne traktowanie producentów drobiu

Tak skonstruowane przepisy spotkały się już z krytyką samorządu rolniczego. Pomoc ma być skierowana do gospodarstw, które objęte były ograniczeniami w okresie między 29 grudnia 2019 r. a 13 maja 2020 r. oraz między 24 listopada 2020 r. a 28 lipca 2021 r.

ASF i grypa ptaków nadal stanowią zagrożenie! Jak idzie zwalczanie?

- Niezrozumiałe jest, dlaczego z rekompensat nie będą mogli skorzystać hodowcy, których gospodarstwo zostało objęte ograniczeniami po 28 lipca 2021 r. Rok 2021 był szczególnie trudny dla hodowców drobiu, odnotowano wówczas 403 ogniska grypy ptaków. Bardzo niekorzystnym zjawiskiem było zmutowanie się wirusa i jego zaadaptowanie się do innych warunków niż chłodne i wilgotne powietrze, przez co ogniska grypy ptaków pojawiały się nawet w miesiącach letnich. Dodatkowo producenci drobiu borykali się ze znaczącymi wzrostami cen pasz i energii. W ubiegłym roku ognisk grypy ptaków było znacznie mniej - 68, lecz w bieżącym roku liczba ta może być znowu większa, ponieważ tylko w pierwszej połowie roku potwierdzono ich aż 59 – zwróciła uwagę Wielkopolska Izba Rolnicza.
W ocenie samorządu rolniczego wątpliwości budzi kierowanie pomocy tylko do tych gospodarstw, które zostały objęte ograniczeniami w wyżej wskazanym okresie. Jest to w ocenie WIR nierównym i niesprawiedliwym traktowaniem producentów drobiu. Stąd wniosek, aby pomoc skierowana była również do tych podmiotów, które objęte zostały ograniczeniami związanymi z ptasią grypą po 28 lipca 2021 r.


wk
fot: envato.elements
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 15:56