Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Likwidacja działalności podatnika czynnego VAT

Obrazek

Pytanie: W jakich przypadkach dochodzi do likwidacji działalności rolnika podatnika czynnego VAT? Jakie obciążenia podatkowe stąd wynikają?

dr Piotr Łuczak31 grudnia 2017, 06:00
Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej, nasz ekspert VAT odpowiada: opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną jest określone w Rozdziale IV Ustawy o VAT. W przypadku osób fizycznych (rolników) chodzi o zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, czyli w tym przypadku – działalności rolniczej, określonej w art. 2 pkt. 15.

Najważniejszym obowiązkiem jest sporządzenie spisu z natury wszystkich towarów i materiałów, jakie na dzień zaprzestania czynności opodatkowanych pozostały w gospodarstwie i w stosunku do których przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego. Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji VAT 7 (lub VAT 7K) składanej za okres obejmujący dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów (np. produkcja w toku, zasiewy itp.).

Fakt zaprzestania działalności przez rolnika – podatnika czynnego VAT będzie miał miejsce w następujących okolicznościach:
 • wyrażenie woli przez podatnika (zgłoszenie zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego na druku VAT Z);
 • z nakazu  (decyzja naczelnika US), w związku z wykreśleniem podatnika z rejestru.

Zgodnie z art. 96 ust. 9 ustawy o VAT urząd skarbowy ma prawo dokonać wykreślenia podatnika z rejestru VAT jeśli:
 • podatnik nie istnieje,
 • mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem, lub
 • podatnik lub jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania organu podatkowego;
 • podatnik zawiesił wykonywanie działalności na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy;
 • nie złożył pomimo obowiązku deklaracji VAT przez kolejnych 6 miesięcy lub dwa kwartały;
 • złożył deklaracje przez kolejnych 6 miesięcy lub 2 kwartały, jednak nie wykazał w nich sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia;
 • prowadząc działalność, wiedział lub miał podstawy przypuszczać, że jego kontrahenci, z którymi współpracował bezpośrednio lub pośrednio, brali udział w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu osiągnięcia korzyści podatkowej.

Rolnicy dokonujący jednorazowej lub kilkakrotnej w roku sprzedaży powinni się zabezpieczyć przed wykreśleniem z rejestru podatników VAT poprzez złożenie pisma do urzędu skarbowego informującego o specyfice działalności gospodarstwa, która powoduje brak wykazywania w pewnych okresach czynności opodatkowanych.
Roman Włodarz
Opr. pł


Od nowego roku czekają rolników nowe zasady rozliczeń VAT. Szeroko omawiamy je na naszych warsztatach VAT. Zapisy – kliknij TUTAJ.

Na bieżąco o VAT w kwartalniku „top agroszef Premium”. Zapraszamy do jego prenumeraty. Kliknij TUTAJ.


W najnowszym wydaniu agroszefa m.in.:
 • jak zatrudnić pracownika ze Wschodu;
 • najnowsze zmiany w opodatkowaniu Ukraińców i innych pracowników ze Wschodu;
 • pomocnik w gospodarstwie a KRUS;
 • pytania i odpowiedzi do VAT.


Picture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)