Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Lubelska Izba Rolnicza wzywa do rewaloryzacji dopłat rolniczych!

Obrazek

Objęcie rewaloryzacją dopłat, które pochodzą z budżetu państwa w pierwszym etapie, a docelowo wszystkich proponuje Izba Rolnicza reprezentująca interesy lubelskich rolników, producentów rolnych, oraz osób prowadzących gospodarstwa rolne. Na czym miałoby to polegać?

Karol Pomeranek27 września 2022, 15:34
– W ramach walki z inflacją rząd RP stara się poprawić sytuację finansową różnych grup społecznych poprzez różnego rodzaju działania osłonowe – przypomina w stanowisku zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 15 września 2022 w sprawie urealnienia dopłat rolniczych. 

Rolnicy cierpią z powodu wysokiej inflacji

Zarząd Lubelskiej IR zwraca uwagę, że jedną z grup zawodowo-społecznych, która winna być objęta szczególną ochroną, są właśnie rolnicy

– Wysoka inflacja sprawia, że dopłaty rolnicze, które w swoim założeniu miały być uzupełnieniem i wyrównaniem dochodów rolniczych, zajmują coraz mniej istotną pozycję w budżecie poszczególnych gospodarstw – tłumaczy Gustaw Jędrejek, prezes LIR.

Co się stanie, jeżeli sytuacja szybko nie ulegnie zmianie? 

– Będziemy mieć do czynienia ze stopniowym ubożeniem rolników, a to doprowadzi do spadku produkcji i możliwość inwestowania, co w konsekwencji może skutkować wzrostem cen artykułów żywnościowych – nie ma wątpliwości szef lubelskiej Izby.

Rewaloryzacja dopłat rolniczych w dwóch etapach

W oficjalnym stanowisku zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej wnosi o rozważanie przez rząd RP możliwości rewaloryzacji dopłat rolniczych. Z uwagi na skomplikowane procedury unijne, proponuje zrealizować ją w dwóch etapach.

– Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej zdaje sobie sprawę, że wszelkie działania w tej sprawie muszą uzyskać akceptację Komisji Europejskiej, a to z kolei wymaga czasu i wielu zabiegów dyplomatycznych. Dlatego zarząd proponuje, aby na początek ewentualną rewaloryzacją objąć przynajmniej tą część dopłat, która pochodzi z budżetu państwa – brzmi propozycja Lubelskiej Izby Rolniczej.

oprac. Karol Pomeranek na podst. LIR
fot.: Kolasińska


Picture of the author
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)