StoryEditor

Nie dostałeś zapłaty za sprzedaną kukurydzę? Będzie dodatkowa pomoc i dłuższe terminy

Będzie dodatkowa pomoc dla producentów zbóż, zapowiada ministerstw rolnictwa. Przewiduje się także wydłużenie terminów składania wniosków dla rolników, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedaną kukurydzę oraz podmiotów skupowych, które kupiły w zeszłym roku mokrą kukurydzę.
18.09.2023., 12:09h
W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazało się rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Będzie dodatkowa pomoc dla producentów rolnych

W projekcie przewiduje się udzielenie pomocy producentom rolnym, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, którzy nie otrzymali pomocy związanej z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych. Jak bowiem wynika z danych ARiMR, środki zaplanowane na tą pomoc są niewystarczające.

Zmiany w zasadach szacowania szkód

Ministerstwo rolnictwa planuje także wprowadzić przepisy, zgodnie z którymi do wniosku o pomoc w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych rolnik będzie zobowiązany dołączyć protokół szacowania szkód zawierający adnotację sporządzoną przez wojewodę potwierdzającą wystąpienie szkód.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami brak jest podstawy do akceptowania przez wojewodów protokołów oszacowania szkód powstałych w wyniku:
  • gradu,
  • deszczu nawalnego,
  • ujemnych skutków przezimowania,
  • przymrozków wiosennych,
  • powodzi,
  • huraganu,
  • pioruna,
  • obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji i powyżej 30% średniej rocznej produkcji roślinnej.

Dłuższe terminy naboru wniosków

W rozporządzeniu MRiRW proponuje także:
  • wydłużenie do 6 października 2023 r. terminu naboru wniosków o pomoc dla producentów rolnych, którzy w 2022 r. lub w 2023 r. co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedaną kukurydzę;
  • wydłużenie do dnia 6 października 2023 r. terminu naboru wniosków o pomoc dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu zbóż lub obrotu zbożami, którzy nabyli od dnia 15 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. od producenta rolnego mokrą kukurydzę.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami termin naboru powyższych wniosków mija 29 września.

wk
Fot: envato.elements
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
06. grudzień 2023 17:37