StoryEditor

Nowe dopłaty do rolnictwa ekologicznego od 2023 roku. Co się zmieniło w stawkach?

Już niebawem Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych za 2023 rok. Wśród nich będą także dopłaty do rolnictwa ekologicznego. Ministerstwo rolnictwa proponuje nowe przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego. Mają być zarówno nowe działania oraz podwyższenie stawek za dotychczas realizowane działania. 
18.02.2023., 10:02h

Do konsultacji społecznych przesłano rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Pakiet 13: Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą


Główną przesłanką do przygotowania projektu rozporządzenia jest potrzeba wprowadzenia od 2023 r. w ramach rozporządzenia ekologicznego nowego Pakietu 13 „Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą”.

Płatności ekologiczne w ramach tego nowego pakietu będą dodatkowymi płatnościami do powierzchni upraw prowadzonych metodami ekologicznymi, które zostaną zadeklarowane przez rolnika we wniosku o przyznanie tych płatności. Warunkiem przyznania premii będzie zapewnienie obsady zwierząt na poziomie od 0,5 DJP/ha do 1,5 DJP/ha wszystkich użytków rolnych w gospodarstwie. Realizacja tego nowego pakietu będzie różniła się od dotychczas wdrażanych pakietów lub wariantów.

Do jakich upraw będzie przysługiwała premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą?

Płatności w ramach tego pakietu będą przysługiwały zarówno do:

·        gruntów ornych,

·        upraw sadowniczych

·        trwałych użytków zielonych,


Pakiet ten ze względu na jego specyfikę realizacji (czyli charakter dodatkowej płatności do powierzchni gruntów, na której są realizowane pozostałe pakiety i warianty działania, przy spełnieniu warunku posiadania zwierząt w odpowiedniej obsadzie oraz bez możliwości wskazania gruntów objętych zobowiązaniem) nie będzie objęty żadnym z rodzajów zobowiązań określonych w rozporządzeni ekologicznym takich jak:

·        zobowiązania na gruntach ornych,

·        zobowiązania w ramach upraw sadowniczych

·        zobowiązania na TUZ.

Niemniej jednak pakiet ten będzie objęty obowiązującymi zasadami degresywności płatności ekologicznych.

Wyrównywanie szans - wyższe płatności z dwóch działań


W latach 2023-2024 rolnicy będą równolegle realizowali zobowiązania ekologiczne w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020” oraz w ramach planowanej interwencji „Rolnictwo ekologiczne Plan Strategiczny WPR 2023-2027”.

Zgodnie z założeniami dla interwencji w ramach PS WPR, realizowanie w jej ramach zobowiązań ekologicznych będzie korzystniejsze dla rolników ze względów ekonomicznych, m.in. ze względu na wprowadzenie premii za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą oraz wyższe średnio o ok. 35% stawki płatności ekologicznych (w porównaniu do stawek płatności obowiązujących od 2021 r. w przypadku działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020).

- Zasadne jest zatem wprowadzenie rozwiązań, które sprawią, że zobowiązania ekologiczne w ramach ww. działania oraz ww. interwencji będą realizowane na zbliżonych warunkach - czytamy w uzasadnieniu projekty rozporządzenia.

Jakie stawki płatności ekologicznych w 2023 roku? 


Jednym z elementów rozporządzenia jest załącznik z następującymi stawkami płatności ekologicznych.

WYSOKOŚĆ STAWEK PŁATNOŚCI EKOLOGICZNEJ

 

 

Lp.

 

Pakiety rolnictwa ekologicznego

 

Warianty rolnictwa ekologicznego

Stawki

płatności (w

zł/ha)

1

Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji

1 697

2

Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji

3 021

3

Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji

1 856

 

 

 

4

 

 

 

Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji

4.1.1. Podstawowe uprawy

sadownicze w okresie konwersji

3 105

4.1.2. Uprawy jagodowe w

okresie konwersji

2 495

4.2. Ekstensywne uprawy

sadownicze w okresie konwersji

1 326

5

Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji

1 638

6

Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji

1 043

7

Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji

1 571

8

Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji

2 391

9

Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji

1 856

 

 

 

10

 

 

 

Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji

10.1.1. Podstawowe uprawy

sadownicze po okresie konwersji

1 961

10.1.2. Uprawy jagodowe po

okresie konwersji

2 213

10.2. Ekstensywne uprawy

sadownicze po okresie konwersji

1 326

11

Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji

1 504

12

Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji

1 043

13

Pakiet 13. Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą

573

Rząd przewiduje, że z poprawy dotychczasowych warunków skorzysta nawet 19,5 tys. rolników.

 wk

Fot. Envato Elements

Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. maj 2024 16:57