StoryEditor

Ostatnie dni na złożenie wniosku! Dopłaty do materiału siewnego 2023

Do złożenia wniosku o dopłaty do materiału siewnego pozostało już niewiele czasu. Rolnicy poszkodowani w wyniku wojny wnioski składać mogą tylko do 14 sierpnia! Na ten moment zarejestrowano już 23 tys. wniosków.
11.08.2023., 08:08h
Do 14 sierpnia 2023 roku trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Kto może skorzystać z pomocy?

Z dopłat do materiału siewnego w ramach pomocy wojennej mogą skorzystać rolnicy:
 • którzy w terminie od 15 lipca 2022 r. do 15 czerwca 2023 roku, zakupił materiał siewny w kategorii elitarny lub kwalifikowany takich gatunków roślin jak:
  - zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;
  - rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
  - ziemniak.
 • -rolnik, który złożył wniosek o przyznanie świadczenia z tytułu płatności bezpośrednich,
 • -rolnik, który nie ubiegał się jeszcze w tym roku o dopłatę do materiału siewnego albo wycofa złożony wniosek.

Wysokość pomocy i stawki dopłat do materiału siewnego

ARiMR podaje, że wysokość pomocy ustala się jako iloczyn stawki pomocy i deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku, powierzchni gruntów ornych nie większej niż 50 ha obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, z wyłączeniem upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon.
 • 200 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych zbożami i mieszankami zbożowymi lub mieszankami pastewnymi;
 • 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych roślinami strączkowymi z wyłączeniem soi;
 • 500 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych soją;
 • 1200 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsadzonych ziemniakami.
ARiMR informuje, że budżet programu wynosi 210 mln zł i zastrzega, że w przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 210 mln zł do obliczenia wysokości tej pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

Gdzie złożyć wniosek o dopłaty do materiału siewnego?

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do Biur Powiatowych ARiMR, bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego, przekazać za pośrednictwem funkcji „Pismo ogólne” na platformie ePUAP lub mObywatel lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora publicznego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną na adres BP ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Datą złożenia w przypadku wysyłki jest data nadania, a przypadku złożenia na kancelarii Biura Powiatowego ARiMR, odpowiednio data złożenia w kancelarii.

gov.pl
Fot: envato.elements
Patrycja Bernat
Autor Artykułu:Patrycja Bernat Redaktorka portalu topagrar.pl, specjalistka ds. rynku nawozów i uprawy roślin
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. listopad 2023 18:00