StoryEditor

Pomoc de minimis wstrzymana – limit wyczerpany!

Z końcem października ARiMR wstrzymała dopłaty do kredytów preferencyjnych stosowanych jako pomoc de minimis w rolnictwie. Dotyczy to m.in. kredytów klęskowych na wznowienie produkcji po wystąpieniu szkód wynoszących do 30% czy kredytów na zakup użytków rolnych (linia Z). Ale okazuje się, że nie tylko…
14.11.2018., 13:11h
Jak udało nam się ustalić również i inne formy pomocy de minimis są wstrzymane – np. pomoc suszową dla gospodarstw, gdzie szkody na poziomie gospodarstwa lub produkcji roślinnej nie przekroczyły 30%. Jednak wstrzymano nie tylko udzielanie kredytów.  

Jak poinformowała nas Renata Kania z biura prasowego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami art. 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013  łączna kwota pomocy de minimis przyznanej w okresie trzech lat podatkowych przez państwo członkowskie przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych nie może przekroczyć górnego limitu krajowego określonego w tym rozporządzeniu tj. w przypadku Polski 225 700 000 euro.

Górny limit krajowy ustalany jest na poziomie 1 % rocznej produkcji. Mając na względzie wykorzystanie ww. limitu pomocy de minimis w rolnictwie udzielanie pomocy w formule de minimis w rolnictwie będzie mogło zostać wznowione po  dniu 1 stycznia 2019 r.

Oznacza to także wstrzymanie wypłaty pomocy suszowej tym rolnikom, u których straty w produkcji roślinnej nie przekroczyły 30%. Nie wiadomo jeszcze co z dopłatami do materiału siewnego, które także pochodzą z tej puli. Brak na razie danych dotyczących liczby rozpatrzonych wniosków i wypłaconej pomocy w 2018 roku.
Fot. Sierszeńska
Grzegorz Ignaczewski
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski

redaktor „top agrar Polska”, ekonomista, specjalista w zakresie dopłat bezpośrednich, PROW i ekonomiki gospodarstw.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. grudzień 2023 16:45