Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Pomoc publiczna w sektorze rolnictwa. Ile i jakiego wsparcia otrzymali polscy rolnicy?

Obrazek

3 mld 770 mln zł - tyle wyniosła pomoc publiczna dla rolnictwa w 2021 r. Do tego dochodzi prawie 80 mln euro wypłaconych dotacji w ramach pomocy de minimis. 

wk8 marca 2023, 12:00

Sejmowe komisje gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz komisji rolnictwa rozpatrzyły informację ministra rolnictwa dotyczącą sprawozdania z pomocy publicznej udzielonej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa.

W jaki sposób finansowo pomagano rolnikom?

- Pomoc publiczna w sektorze rolnictwa i rybołówstwa w 2021 r. była udzielana m.in. w formie dotacji, ulg, zwolnień podatkowych, pożyczek i kredytów udzielonych na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku, poręczeń i gwarancji udzielanych na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynkach, dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, zaniechania pobierania podatku, odroczenia terminu jego zapłaty, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę oraz umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej, umorzenia lub zaniechania poboru należności albo odraczania lub rozkładania na raty płatności należności stanowiących środki publiczne, zbycia lub oddania do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku-wymieniał w Sejmie wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra.

Pomoc de minimis w rolnictwie

W 2021 r. w sektorze rolnictwa udzielono pomocy de minimis w wysokości 79 769 980,49 euro. - Oznaczało to wykorzystanie na 29 listopada 2021 r. w 100 %  limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis określonej dla sektora rolnictwa w wysokości 295 mln 932 tys. 125 euro na trzy lata podatkowe - wyjaśnił wiceminister K. Ciecióra.

Jak poinformowało ministerstwo rolnictwa w formule pomocy de minimis w rolnictwie udzielane są m.in.:

 • dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego,
 • pożyczki dla producentów świń,
 • na spłaty zobowiązań cywilno-prawnych,
 • kredyty klęskowe na wznowienie produkcji,
 • kredyty na zakupy ziemi,
 • kredyty na ponowne uruchomienie produkcji świń po zaprzestaniu produkcji w związku z ASF,
 • ulgi od czynności od podatku od czynności cywilno- prawnych,
 • ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów rolnych.


Jakie jeszcze wsparcie otrzymali rolnicy poza pomocą de minimis?

- Poza pomocą de minimis w 2021 roku udzielono pomocy publicznej w sektorze rolnictwa w kwocie prawie 3 mld 770 mln zł w ramach zgłoszonych lub notyfikowanych Komisji Europejskiej programów - dodał wiceminister K. Ciecióra.

To wsparcie dotyczyło m.in.:

 • dopłat do składek z tytułów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarczych częściowego dofinansowania odszkodowań wypłacanych producentom rolnym w związku z suszą,
 • programu dofinansowania chorób zakaźnych zwierząt,
 • programu pomocy finansowej na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń utrzymywanych na obszarze restrykcji w związku z ASF,
 • zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wk
Fot. Envato Elements


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)