Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Pomysł na restrukturyzację małego gospodarstwa: Bydło mięsne

Obrazek

Wprawdzie to dofinansowanie jest mniejsze niż w przypadku premii dla młodego rolnika czy wsparcia w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”, jednak dla mniejszych gospodarstw w obecnym PROW nie ma lepszej alternatywy. Warto po te pieniądze sięgnąć. A na jakie inwestycje? To właśnie postaram się Tobie podpowiedzieć.

Bartłomiej Czekała11 czerwca 2018, 12:03
Już niebawem Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie wsparcia dla inwestycji w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”. Zanim jednak przejdziemy do rozważenia konkretnych inwestycji, przypomnijmy, do kogo dokładnie ta pomoc jest adresowana.

Kto może wnioskować o wsparcie?


Pomoc finansowa może być przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, jeżeli:
 • jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro,
 • prowadząc działalność rolniczą podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzi działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do zrealizowania tego biznesplanu.

Na ile dofinansowania można liczyć?


Pomoc przyznawana jest w wysokości 60 tys. zł. i wypłacana jest w 2 ratach.
 • I rata wypłacana jest w wysokości 80% całkowitej wartości pomocy (48 tys. zł.),
 • II rata wypłacana jest w wysokości 20% całkowitej wartości pomocy (12 tys. zł.).

Pomysł na restrukturyzację – bydło mięsne


Zdecydowana większość gospodarstw o wielkości ekonomicznej do 10 tys. euro to gospodarstwa o powierzchni od 1 do 20 ha w zależności od tego jaką produkcję prowadzą (roślinną czy roślinno-zwierzęcą). Zatem do programu może zakwalifikować się zarówno gospodarstwo o powierzchni 19 ha (10 ha żyta, i 9 ha łąk),  gospodarstwo o powierzchni 9 ha (3 ha pszenicy, 3 ha żyta i 3 ha pszenżyta i 20 tuczników), jak i gospodarstwo o powierzchni 12 ha (4 ha kukurydzy, 1 ha buraków, 3 ha pszenicy, 4 ha łąk i 4 opasy). Ale niezależnie od tego, co masz w gospodarstwie, ważne jest to, co planujesz zmienić. Skoro z dotychczasowej działalności rolniczej trudno jest utrzymać gospodarstwo, warto postawić na coś, co powinno zwiększyć dochód.

W tym naborze istnieje możliwość zmiany profilu produkcji w gospodarstwie na chów bydła mięsnego. To ciekawa oferta zarówno dla tych, którzy zajmowali się produkcja trzody chlewnej i w związku z ASF i bioasekuracją musieli z niej zrezygnować, jak i dla tych, którzy zajmują się tylko produkcją roślinną i chcą poszerzyć o produkcję zwierzęca. Kwotę dotacji można bowiem przeznaczyć na zakup zwierząt, modernizację budynków inwentarskich, czy zakup maszyn i urządzeń potrzebnych do zbierania i przygotowywania paszy. W tym ostatnim przypadku zasadny będzie zakup np. ładowacza czołowego, kosiarki rotacyjnej lub dyskowej, zgrabiarki karuzelowej, prasy zwijającej owijarki bel czy wozu paszowego.

Sprawdź, czy będziesz miał zbyt!


Decyzja o rozpoczęciu chowu bydła opasowego musi być indywidualna i oparta o analizę możliwości swojego gospodarstwa i lokalnego rynku:
 • Ile zwierząt planuje zakupić?
 • Czy mam wystarczającą bazę paszową dla nich lub możliwość jej  ewentualnego zakupu od sąsiadów?
 • Jakie nakłady muszę ponieść, by rozpocząć chów (modernizacja budynków, zmiana struktury zasiewów, zakup maszyn, itp)?
 • Czy istnieje możliwość zawarcia umowy kontraktacyjnej z pośrednikiem lub ubojnią?

To pytania najważniejsze, które musisz sobie zadać podczas analizy SWOT Twojej inwestycji.

Co ile kosztuje?


Skoro za dotację z ARiMR można zakupić zwierzęta, to warto wiedzieć ile aktualnie trzeba za nie zapłacić. W tym przypadku zakładamy, że nie mamy własnych krów, więc cielęta kupujemy od innego hodowcy. Obecnie za cielaka mieszańcowego lub HF do dalszego opasu musimy zapłacić (w zależności od wagi) od 700 do 1000 zł. Za cielaka ras typowo mięsnych może to być nawet do 1500 zł.

Koszty związane z modernizacją budynku trudno oszacować, ponieważ są one bardzo indywidualne i zależą od tego, czy na potrzeby utrzymania opasów chcemy dostosować starą chlewnię, stodołę czy też magazyn płaski. Jedno jest pewne – koszty takiej modernizacji można zaliczyć do kosztorysu. Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli wymagają one przebudowy lub rozbudowy istniejącego budynku, to potrzebne będą stosowne zgody i pozwolenia oraz kosztorys.

Wcześniej wymieniłem maszyny i urządzenia, które można zaliczyć w koszty takiej inwestycji jak restrukturyzacja małego gospodarstwa. Tu ceny też są zróżnicowane w zależności od tego, na jakiego producenta się zdecydujemy. Podam zatem minimalne ceny.

 • ładowacz czołowy do ciągnika o mocy od 30 do 60 KM – od 2200 zł + osprzęt ok. 1000 zł,
 • kosiarka rotacyjna – od 3 000 zł,
 • kosiarka dyskowa – od 12 000 zł,
 • zgrabiarka karuzelowa – od 6 500 zł,
 • prasa belująca – od 43 tys. zł,
 • owijarka do bel - od 4 200 zł,
 • wóz paszowy zawieszany – od 12 000 zł,
 • wóz paszowy przyczepiany – od 32 000 zł.

Reasumując, nawet jeżeli kwota 60 tys. zł dotacji z ARiMR na restrukturyzację małego gospodarstwa nie wystarczy na zakup wszystkich niezbędnych do realizacji operacji maszyn i urządzeń lub modernizację posiadanych budynków, to jednak jest to konkretny zastrzyk finansowy, który pozwoli Tobie na zmianę profilu działalności gospodarstwa rolnego. I o to właśnie chodzi.

CZYTAJ TAKŻE:


Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)