StoryEditor

Ponad 600 milionów zł dla 50 tysięcy rolników: dopłaty do zbóż i oleistych

610 milionów złotych z nowego programu pomocy finansowej trafi do producentów zbóż. Obejmie on ponad 50 tysięcy rolników, którzy jeszcze nie skorzystali ze wsparcia „w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych”. To nie wszystkie przepisy, które się zmieniają.
22.09.2023., 13:09h

Wsparcie dla producentów zbóż i oleistych

Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W rozporządzeniu, oprócz uregulowania kwestii technicznych dotyczących definicji mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, znalazły się bardzo istotne zmiany dla rolników, zwłaszcza dla producentów zbóż. 

Wydłużenie terminu naborów

Ministerstwo rolnictwa zdecydowało, że konieczne jest wydłużenie do 6 października 2023 r. terminu naboru wniosków o pomoc dla producentów rolnych, którzy w 2022 r. lub w 2023 r. co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedaną kukurydzę. 

Konieczne stało się także wydłużenie do 6 października 2023 r. terminu naboru wniosków o pomoc dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu zbóż lub obrotu zbożami, które nabyły od 15 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. od producenta rolnego mokrą kukurydzę. Obecny termin mija 29 września 2023 r. 

Nowe nadzwyczajne wsparcie dla sektora zbóż 

Zgodnie z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki zaplanowane na pomoc związaną z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych są niewystarczające

Dlatego w przedkładanym projekcie proponuje się wprowadzenie przepisów umożliwiających udzielenie pomocy rolnikom, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Rosji na Ukrainę i którzy nie otrzymali pomocy na podstawie przepisów z kwietnia tego roku. 

Proponuje się, aby pomoc była przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek będzie zawierał tylko niezbędne dane identyfikujące producenta rolnego oraz oświadczenie:

  • o zagrożeniu utraty płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy oraz niewypłaceniem pomocy na podstawie przepisów z kwietnia,
  • zrzeczeniu się prawa do pomocy, o której mowa w kwietniowych przepisach o pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych.

Wysokość pomocy będzie ustalana zgodnie z projektowanymi przepisami na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych.

Program pomocy zostanie notyfikowany w Komisji Europejskiej a zatem pomoc będzie mogła być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji KE. 

Nowe zasady szacowanie szkód 

Rozporządzenie wprowadza także przepisy, zgodnie z którymi do wniosku o pomoc w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych rolnik będzie zobowiązany dołączyć protokół oszacowania szkód zawierający adnotację sporządzoną przez wojewodę, potwierdzającą wystąpienie szkód. 

Zgodnie z unijnymi przepisami, państwa członkowskie mogą udzielać pomocy na naprawienie szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne porównywalne do klęski żywiołowej uznane przez właściwy organ państwa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, brak jest podstawy do akceptowania przez wojewodów protokołów oszacowania szkód powstałych w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji i powyżej 30% średniej rocznej produkcji roślinnej. 

Rozporządzenie likwiduje tę lukę prawną

wk
fot. EnvatoElements

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
11. grudzień 2023 04:56