StoryEditor

Prowadzisz działalność pozarolniczą? Pamiętaj o złożeniu zaświadczenia!

Przypominamy o terminie, w którym każdy rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i jednocześnie ubezpieczony w KRUS, zobligowany jest do złożenia zaświadczenia bądź oświadczenia o nieprzekroczeniu rocznej kwoty podatku dochodowego od przychodów z działalności pozarolniczej za rok 2017.
05.04.2018., 09:04h
Z powodu święta Bożego Ciała przypadającego 31 maja, w tym roku termin na złożenie zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego kwoty należnego podatku z przychodu pozarolniczej działalności gospodarczej za rok 2017, przypada na piątek 1 czerwca 2018 r.

W przypadku przekroczenia rocznej kwoty granicznej należnego podatku z działalności pozarolniczej za rok 2017 (wynoszącej 3300 zł,) bądź niezłożenia w Kasie stosownego zaświadczenia w terminie upływającym 1 czerwca 2018 r., ubezpieczenie społeczne rolników wygaśnie z tymże dniem.

Termin na złożenie w/w zaświadczenia lub oświadczenia może zostać przywrócony na wniosek zainteresowanego rolnika lub domownika, w którym udowadnia on, że niedotrzymanie go nastąpiło na skutek zdarzeń losowych.  mm
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
06. grudzień 2023 01:14