Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Rolnicy łatwiej zdobędą unijne fundusze? Jest nowa ustawa

Obrazek

W Sejmie jest już ustawa, która ma ułatwić rolnikom korzystanie z unijnych dotacji. Ułatwienia będą dotyczyć m.in. wypłacania zaliczek płatności bezpośrednich oraz środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

wk22 sierpnia 2019, 09:24
W uzasadnieniu ustawy napisano, że „celem projektowanych zmian jest usprawnienie procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli”.

Ustawodawca wymienił tu w szczególności następujące sytuacje:
  • uproszczenie zasad funkcjonowania krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych wobec uczestników funduszy promocji produktów rolno-spożywczych;
  • rozszerzenie wymogu posiadania przez wnioskujących o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW 2014–2020 tytułu prawnego do działek rolnych na działki będące własnością Skarbu Państwa inne niż wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także na działki będące własnością państwowych osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych;
  • dostosowanie przepisów do wymogów odnośnie do studiów podyplomowych oraz skrócenie okresu doświadczenia w pracy doradczej wymaganego od osób ubiegających się o uzyskanie wpisu na listę z 12 miesięcy do 6 miesięcy;
  • dostosowanie przepisów odwołujących się do niektórych działań PROW 2007–2013 w związku z zakończeniem ich realizacji.


Zaliczki dopłat na nowych zasadach


Bardzo ważna dla rolników zmiana będzie dotyczyć wypłacania zaliczek unijnych dotacji. W celu uproszczenia i ujednolicenia zasad stosowania zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i działań obszarowych PROW 2014–2020 oraz płatności zalesieniowych PROW 2007–2013 rząd zaproponował zasadniczą zmianę.

Obecnie, aby wypłacić zaliczki potrzeba było to uzasadnić „okolicznościami mogącymi powodować trudności finansowe lub pogorszenie sytuacji finansowej większej liczby rolników”. Rząd chce zrezygnować z tego wymogu. Minister rolnictwa w porozumieniu z ministrem finansów nie będzie musiał w rozporządzeniu określać zakresu lub obszaru objętego tymi okolicznościami.

- Jest to zmiana sprzyjająca stabilności warunków prowadzenia działalności rolniczej, a zatem korzystna dla rolników - napisano w uzasadnieniu ustawy.

Jednocześnie w proponowanej ustawie upoważnia się ministra rolnictwa do podjęcia decyzji o wypłacie przez ARiMR, w drodze rozporządzenia, zaliczek dla działań i poddziałań PROW 2014-2020. („Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)”, „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego”, działania „Rolnictwo ekologiczne” oraz poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, w zakresie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej”).
Pierwsze czytanie rządowej propozycji odbędzie się już w przyszłym tygodniu na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa. 

wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)