Zaloguj
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Rusza Powszechny Spis Rolny 2020

1 września rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny. Jest on obowiązkowy, a podstawową formą zbierania danych będzie aplikacja internetowa - wyjaśnia Główny Urząd Statystyczny. 

Kamila Szałaj31 sierpnia 2020, 21:04
Od 1 września do 30 listopada w całej Polsce odbędzie się Powszechny Spis Rolny. Obejmie on wszystkie gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą w Polsce. 
Powszechny Spis Rolny 2020 przebiega pod hasłem „Spiszmy się, jak na rolników przystało!”. Rolnicy będą pytani m.in. użytkowane grunty, maszyny, dochody, uprawy i pogłowie zwierząt oraz osoby pracujące w gospodarstwie. Spis będzie przeprowadzany w jednej z trzech form: samospisu dokonywanego przez rolnika internetowo, wywiadu telefonicznego z rachmistrzem lub osobistej wizyty rachmistrza w gospodarstwie.

W ramach kampanii informacyjnej i popularyzującej spis rolny do użytkowników gospodarstw rolnych został rozesłany list od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W liście Prezes GUS, dr Dominik Rozkrut osobiście zachęca wszystkich objętych obowiązkiem spisowym rolników do wzięcia udziału w tym najważniejszym badaniu gospodarstw rolnych w Polsce.

Poza tym, list zawiera wszystkie najważniejsze instrukcje związane z organizacją spisu, w tym numer gospodarstwa rolnego (w lewym górnym rogu listu) – który należy wprowadzić podczas logowania do aplikacji spisowej.

- Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną zachęcamy wszystkich rolników i osoby prowadzące działalność rolniczą w województwie do wypełnienia formularza spisowego w Internecie, bo jest to najszybsza i najłatwiejsza forma spisu lub do kontaktu telefonicznego - zwracał dziś podczas konferencji prasowej uwagę wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz. – Z naszej strony mogę zagwarantować bezpieczeństwo informacji. Wszystkie dane przekazywane przez rolników będą zachowane w tajemnicy – podkreślał.

Dyrektor US w Bydgoszczy zaznaczyła, że udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. – Zebrane w nim dane o gospodarstwach rolnych posłużą do realizacji zarówno krajowych jaki i lokalnych działań wsi,  w tym do dysponowania środkami przyznanymi Polsce w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Na podstawie spisu rolnego chcemy wypracować kierunek, w którym nasze rolnictwo powinno się rozwijać w najbliższych latach – tłumaczyła dr Wiesława Gierańczyk, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

Powszechny Spis Rolny jest przeprowadzany raz na 10 lat i jest to najważniejsze badanie polskiego rolnictwa.


ksz, oprac. na podst. gov.pl

Picture of the author
Autor Artykułu:Kamila Szałaj
Pozostałe artykuły tego autora

Przewiń W GÓRĘ LUB KLIKNIj aby WRÓCIĆ DO STRONY GŁÓWNEJ