Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

RPO interweniuje w sprawie dopłat

Obrazek

Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował do ministra rolnictwa pytanie dotyczące pobierania dopłat bezpośrednich przez osoby bezprawnie użytkujące grunty. Rzecznik sugeruje, że dopłaty bezpośrednie powinni otrzymywać tylko ci rolnicy, którzy mają tytuł prawny do ziemi. Jego zdaniem należałoby podjąć działania legislacyjne mające na celu weryfikowania przez ARiMR własności gruntów przez rolników składających wnioski o dopłaty.

Bartłomiej Czekała12 maja 2016, 06:58

Rzecznik Praw Obywatelskich zajął się sprawą po skardze Pani A.R, który zwrócił uwagę, że obowiązujące przepisy nie zobowiązują Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do kontroli czy ubiegający się o dopłaty rolnik ma prawo do prowadzenia działalności rolniczej na danym gruncie. Z treści skargi wynika, że od gruntów, których właścicielką jest pani A.R dopłaty pobiera w złej wierze ktoś inny, a ARiMR odmawia podania informacji kto.

RPO zapytał więc Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy na etapie rozpatrywana wniosków o dopłaty przeprowadza kontrolę własności gruntów. Z przesłanych wyjaśnień wynika, że unijne i krajowe przepisy nigdy nie uzależniały otrzymania dopłaty od prawa własności gruntów tylko od rzeczywistego użytkowania. ARiMR nie posiada też ustawowego obowiązku kontroli dokumentów potwierdzających własność. Co więcej wiąże ją treść ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawa o ochronie danych osobowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił, że w pełni rozumie, że celem przyznania dopłat bezpośrednich jest wspieranie produkcji rolniczej i nie jest to uzależnione od prawa własności do gruntu. Zwraca jednak uwagę, że pobieranie dopłat od osób posiadających grunty w złej wierze ma istotne znacznie społeczne o czym świadczą doniesienia medialne dotyczące wyłudzeń dopłat oraz skargi rolników indywidualnych, które spływają do RPO. Taką sytuacją zauważył już zresztą Sejm, który wprowadził obowiązek udowodnienia tytułu prawnego przez rolników starających się o dopłaty bezpośrednie w stosunku do gruntów dzierżawionych od Agencji Nieruchomości Rolnych. Takie rozwiązanie dotyczy jednak tylko gruntów państwowych, a nie prywatnych.

Dlatego Rzecznik Prawo Obywatelskich pisze do ministra Krzysztofa Jurgiela: „Specyfika naruszenia prawa własności związanego z bezprawnym pobieraniem świadczeń ze środków publicznych i istotną ingerencją w stan gruntu wymaga stworzenia mechanizmu zapobiegającego takim naruszeniom”.  wkPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)