StoryEditor

Zaliczki dopłat bezpośrednich nie były zaniżone. Prezes ARiMR odpowiada Rzecznikowi Praw Obywatelskich

Niedawno pisaliśmy o sprawie rolnika, który napisał do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o interwencję w ARiMR. Rolnik zarzucał Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wstrzymywanie wypłaty dopłat lub wypłacanie ich w niepełnej wysokości. RPO skierował do Agencji pismo z prośbą o wyjaśnienia. Prezes ARiMR odniosła się do zrzutów stawianych przez rolnika, uznając je za bezpodstawne.
07.07.2023., 15:07h

Prezes ARIMR: Wypłata dopłat przebiegła zgodnie z zasadami

O sprawie rolnika, który zgłosił, jak twierdził, problem nie tylko swój, ale również innych rolników pisaliśmy TUTAJ. Z relacji skarżącego, o której wyjaśnienie poprosił RPO, wynikało, że żąda on wyjaśnień w sprawie zaniżonych zaliczek otrzymywanych ze systemu wsparcia bezpośredniego oraz tego, dlaczego on i jego sąsiedzi otrzymali zaliczki w wysokości 20-30%. Prezes ARiMR, Halina Szymańska, odniosła się do pisma, wskazując na stosowane przepisy prawa, w których świetle wypłata dopłat przebiegła zgodnie z zasadami.

Terminy wypłat pieniędzy w ramach dopłat bezpośrednich

Jak wskazuje Halina Szymańska, z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego jasno wynika, że płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i ONW są wypłacane w terminie od 01.12 br. do 30.06 następnego roku kalendarzowego. Okres wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2022 przypadał na czas od 17.10 do 30.11. 2022 r., a ich kwota była wypłacana w wysokości stanowiącej iloczyn 70% danej płatności bezpośredniej i:

  • obszaru stwierdzonego w ramach kontroli przeprowadzonych na podstawie art. 74 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013, jako spełniający warunki do przyznania danej płatności

lub

  • liczby zwierząt stwierdzonych w ramach kontroli przeprowadzonych na podstawie art. 74 ust. 1-3 rozporządzenia wymienionego w pkt 1 jako spełniające warunki do przyznania danej płatności.

Jak zaznacza prezes ARiMR, wypłata zaliczki na poczet płatności bezpośrednich jest wypłacana po zakończeniu weryfikacji kwalifikowalności dokonywanej przez państwa członkowskie w ramach kontroli administracyjnej, a dla rolników skierowanych do kontroli terenowej zaliczka dokonywana jest z uwzględnieniem wyników kontroli na miejscu.

Zaliczki płatności  ONW w 2022 roku

Kwestię wypłaty zaliczek na poczet płatności ONW regulują przepisy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z którymi zaliczki na poczet pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych PROW na lata 2014-2020 były wypłacane od dnia 17.10.2022 r. w wysokości stanowiącej iloczyn 85% stawki danej pomocy finansowej oraz obszaru stwierdzonego w ramach kontroli administracyjnych.

Wypłata zaliczek na poczet płatność ONW następuje po zakończeniu weryfikacji warunków kwalifikalności dokonywanej przez państwa członkowskie w ramach kontroli administracyjnej.

Fot. Envato Elements

Justyna Czupryniak
Autor Artykułu:Justyna Czupryniak
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
16. kwiecień 2024 06:06