Reklama zniknie za 11 sekund

Stopy procentowe nadal niskie

Obrazek

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego ma poziomie ustalonym w marcu br. i utrzymanym w kwietniu br.

Bartłomiej Czekała7 maja 2015, 10:41

Przypomnijmy, że od dwóch miesięcy stopy procentowe są najniższe od momentu urynkowienia gospodarki w 1989 roku. Cztery podstawowe stopy procentowe NBP wynoszą obecnie odpowiednio w skali rocznej:

  • stopa referencyjna 1,50%,
  • stopa lombardowa 2,50%,
  • stopa depozytowa 0,50%,
  • stopa redyskonta weksli 1,75%.

To dobra wiadomość dla wszystkich posiadaczy kredytów i tych, którzy zamierzają się o nie ubiegać, bowiem ich oprocentowanie nadal będzie niższe niż w styczniu i lutym br. i takie same jak w marcu i kwietniu br.

W komunikacie wydanym po swoim posiedzeniu RPP napisała: "Wzrost aktywności gospodarczej na świecie pozostaje umiarkowany, przy czym w 2015 r. oczekiwane jest jego nieznaczne przyspieszenie. W strefie euro utrzymuje się relatywnie niska dynamika aktywności, ale napływające informacje sygnalizują stopniową poprawę koniunktury. W Stanach Zjednoczonych – mimo osłabienia dynamiki PKB w I kwartale – oczekiwana jest kontynuacja ożywienia gospodarczego. Z kolei u wschodnich partnerów handlowych Polski, tj. w Rosji i na Ukrainie perspektywy gospodarcze pozostają niekorzystne. Po silnym i długotrwałym spadku, ceny ropy na rynkach światowych nieznacznie wzrosły w ostatnim okresie. Przyczyniło się to do osłabienia tendencji dezinflacyjnych w wielu krajach. Dynamika cen na świecie pozostaje jednak bardzo niska, a w wielu gospodarkach europejskich – ujemna. W tych warunkach główne banki centralne utrzymują stopy procentowe w pobliżu zera, a EBC kontynuuje program skupu aktywów, co sprzyja wzrostowi cen aktywów finansowych w wielu krajach europejskich".

Od kwietniowej decyzji Rady Polityki Pieniężnej o utrzymaniu stóp procentowych na marcowym poziomie polski złoty cały czas ma silną pozycję wobec euro i dolara. Według kursu Nardowego Banku Polskiego z 7. maja 1 euro kosztowało 4,05 zł, a 1 dolar – 3,61 zł. bcz

Źródło: NBP

Fot. SierszeńskaPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)