StoryEditor

Zakupy maszyn od emeryta. Co z VAT?

Chcesz kupić od sąsiada, który przeszedł na emeryturę, kilka używanych maszyn i nie wiesz jak rozliczyć VAT?
08.12.2017., 20:12h
Czytelnik pyta: chcę kupić od sąsiada, który przeszedł na emeryturę, kilka używanych maszyn, potrzebnych do mojego gospodarstwa. Ceny tych maszyn wahają się od 1800 do 10 tys. zł. Czy w związku z tymi zakupami, jako czynny podatnik VAT, będę zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych?

Przy zakupie rzeczy ruchomych od osób fizycznych czynny podatnik VAT nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od kupionych towarów – uważa Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej. Nawet umowa sprzedaży nie stanowi dokumentu, na podstawie którego można odliczyć VAT. Jednak pozostaje kwestia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), ponieważ przy zakupie od osób fizycznych (rolników ryczałtowych) w ogóle nie występuje VAT, który co do zasady zastępuje w wielu przypadkach PCC. Jeśli wartość zakupionej rzeczy nie przekroczy 1000 zł, występuje zwolnienie z PCC, jeśli przekroczy tę kwotę, nabywca w terminie 14 dni musi uiścić podatek w wysokości 2% wartości umowy (stawka dla umowy sprzedaży rzeczy ruchomych) oraz złożyć formularz PCC-3 w urzędzie skarbowym. Warto zwrócić uwagę, że sytuacja odwrotna, tj. sprzedaż maszyn czynnego podatnika VAT na rzecz osoby fizycznej nie będzie podlegać PCC, ponieważ od tej transakcji został odprowadzony VAT.
Ruszaj na warsztaty VAT
Styczeń 2018 niesie sporo zmian w VAT, które dotkną także rolników. Wśród nich wyróżnić można: jednolity plik kontrolny, split payment, obowiązek składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K nie papierowo, a już elektroniczne.

Od 1 stycznia br. podatnicy VAT będą zobowiązani prowadzić ewidencję nabyć i ewidencję sprzedaży w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych. Obowiązek ten wynika z koniecznością przesyłania danych z tych ewidencji w formie tzw. jednolitego pliku kontrolnego.

W przypadku split payment pojawia się obowiązek rozdzielnia kwoty brutto na kwotę netto i sam czysty VAT. Każda z kwot jest wpłacana na odrębne konta. Od 1 kwietnia 2018 r. dla osób będących podatnikami czynnikami VAT i posiadającymi konta bankowe firmowe, banki będą musiały założyć subkonta, na które przelewany będzie VAT. Jeśli rolnik w rozliczeniu z kontrahentem zdecyduje się na split payment, zyskuje. Zwalnia go z solidarnej odpowiedzialności za rozliczenie VAT, jeśli okaże się, że nawet wbrew swej wiedzy, handlował z nieuczciwym przedsiębiorcą, nie rozliczającym VAT.

Szeroko o VAT i o tym, jak dać sobie radę z nowymi przepisami fiskalnymi omawialiśmy na naszych trzech listopadowych seminariach VAT w Płońsku, Łomży i Brzozie k. Brodnicy.
Jest szansa jeszcze się spotkać w lutym br.: druga tura warsztatów VAT w woj. opolskim, łódzkim i wielkopolskim. Szkolenia z przerwą na posiłek trwają od 10.00 do 15.00. Rejestracja online: promocyjna cena dla prenumeratorów TAP. Naszym prelegentem jest Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej, a spotkanie moderuje dr Piotr Łuczak, z-ca redaktora naczelnego top agrar Polska.  Opr. pł

Zapraszamy! Zapisz się już teraz!Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
03. grudzień 2023 22:59