StoryEditor

Zaliczki dopłat bezpośrednich 2022: Połowa puli na ten rok przekazana rolnikom

Po przeliczeniu kursu euro do naliczenia dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW łączna kwota na ten cel wyniosła 16,98 mld zł. Do 3 listopada wykonane zostały przelewy na kwotę prawie 9,1 mld zł. Realizacja zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast 1 grudnia rozpocznie się przekazywanie pozostałych kwot płatności za 2022 r.
02.11.2022., 16:11h

Jak informuje ARiMR, w tegorocznej kampanii o dopłaty bezpośrednie ubiega się 1,265 mln rolników. Pula środków na ten cel to ok. 16,96 mld zł.

− Do 3 listopada 2022 r. w ramach zaliczek prawie 924 tys. beneficjentów otrzymało płatności bezpośrednie na ponad 7,72 mld zł, natomiast w ramach płatności obszarowych z PROW 2014-2020 na konta ponad 680 tys. gospodarzy przelano prawie 1,37 mld zł.

Zaliczki trafiają na konta rolników, ale jakie stawki dopłat obowiązują w tym roku? Wyjaśniamy wszystko szczegółowo poniżej.

Jednolita płatność obszarowa 2022 - stawka

Maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych na jednolitą płatność obszarową za 2022 r. wynosi 1 549 794 tys. euro. Kwota przyjęta do obliczenia stawki tej płatności została pomniejszona o 33 913 tys. euro (do 1 515 881 tys. euro), w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania w ramach płatności dla młodego rolnika.

Kurs wymiany z dnia 30 września 2022 r. nie odbiega znacząco od kursu średniego z września 2022 r. (ok. +2,25%), w związku z czym uznano, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające wybór kursu średniego.

Uwzględniając powierzchnię obszaru zatwierdzonego do przyznania jednolitej płatności obszarowej za 2022 r., która zgodnie z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wynosi 14 187 647,01 ha, stawka tej płatności za 2022 r. wyniesie 518,01 zł. Zgodnie z informacjami ARiMR, przekazane dane uwzględniają odpowiednią tolerancję w celu wyeliminowania ryzyka wystąpienia zjawiska przekroczenia limitu płatności (np. w sytuacji pojawienia się wymagalnych roszczeń tych beneficjentów, którym ARiMR odmówiła przyznania płatności, zaś sądy im te płatności przyznały).

Zazielenienie - stawka płatności

W przypadku stawki za zazielenienie maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych na tą płatność wynosi 1 017 370 tys. euro. W kampanii roku 2022 powierzchnia zakwalifikowana do płatności wynosi 14 187 647,01 ha. Uwzględniając tą powierzchnię stawka płatności za zazielenienie za 2022 r. wyniesie 347,66 zł.

Płatność dodatkowa - stawka w 2022 r.

Maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych na płatność dodatkową za 2022 r. wynosi 281 472 tys. euro. Uwzględniając powierzchnię obszaru zatwierdzonego do płatności dodatkowej za 2022 r., która zgodnie z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wynosi 6 957 311,12 ha, stawka tej płatności za 2022 r. wyniesie 196,14 zł.

Płatność dla młodego rolnika - jaka stawka?

Całkowita kwota przeznaczona na realizację płatności dla młodego rolnika za 2022 r., wynosi 67 825 tys. euro. Zgodnie z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), powierzchnia obszaru zatwierdzonego do płatności dla młodego rolnika za 2022 r. wynosi – 911 107,51  ha. Uwzględniając tę powierzchnię oraz maksymalną pulę środków, która może zostać przeznaczona na realizację płatności dla młodego rolnika, stawka tej płatności za 2022 r. wyniesie 360,91 zł.

Płatności do zwierząt

Zgodnie z notyfikacją przekazaną do Komisji Europejskiej w sierpniu 2022 r., z kwoty 508 685 000 euro na płatności związane do zwierząt za 2022 r. przeznaczono 335 840 698 euro.

Wysokość stawek płatności związanych do zwierząt za 2022 r. została obliczona z uwzględnieniem ustalonych dla poszczególnych płatności pułapów finansowych (kwoty notyfikowane Komisji Europejskiej w sierpniu 2022 r.) oraz danych przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dotyczących liczby zwierząt zatwierdzonych do poszczególnych płatności.

W efekcie stawki płatności związanych do zwierząt za 2022 r. będą wynosić w przypadku płatności do:

·       bydła – 363,16 zł za sztukę zwierzęcia gatunku bydło domowe (Bos taurus);

·       krów – 467,35 zł za sztukę samicy gatunku bydło domowe (Bos taurus);

·       owiec – 121,47 zł za sztukę samicy gatunku owca domowa (Ovis aries);

·       kóz – 51,05 zł za sztukę samicy gatunku koza domowa (Capra hircus)

Płatność do upraw

Roczny pułap krajowy na płatności związane z produkcją za 2022 r. wynosi 508 685 tys. euro. Zgodnie z notyfikacją przekazaną do Komisji Europejskiej w sierpniu 2022 r., z kwoty 508 685 000 euro na płatności związane do powierzchni upraw zwierząt za 2022 r. przeznaczono 172 844 302 euro.

Wysokość stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2022 r. została obliczona z uwzględnieniem ustalonych dla poszczególnych płatności pułapów finansowych (kwoty notyfikowane Komisji Europejskiej w sierpniu 2022 r.) oraz danych przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dotyczących powierzchni obszaru zatwierdzonego do poszczególnych płatności.


W efekcie stawka płatności związanych do powierzchni upraw za 2022 r. będą wynosić w przypadku płatności do:

·       roślin strączkowych na ziarno – 673,50 zł na hektar

·       roślin pastewnych – 515,26 zł na hektar

·       ziemniaków skrobiowych – 1761,46 zł na hektar

·       buraków cukrowych – 1806,58 zł;

·       pomidorów – 3601,68 zł na hektar

·       chmielu – 2257,46 zł na hektar

·       truskawek – 1575,39 zł na hektar

·       lnu – 748,91 zł na hektar

·       konopi włóknistych – 274,82 zł na hektar

Dopłaty do tytoniu

Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z lipca 2013 r. zatwierdzającą przyznanie przejściowego wsparcia krajowego w Polsce za rok 2013, kwota zatwierdzona na wsparcie w sektorze tytoniu wyniosła 48,126 mln euro (w tym 30,825 mln euro na tytoń grupy I oraz 17,301 mln euro na tytoń z gr. II-IV). Maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane z produkcją w sektorze tytoniu za 2022 r., obliczona z uwzględnieniem powyższych danych, wynosi:

·       dla tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia – 15 412 500 euro (50%*30,825 mln euro);

·       dla tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia – 8 650 500 euro (50%*17,301 mln euro).

Łącznie na płatność niezwiązaną do tytoniu w 2022 r. można przeznaczyć kwotę 24 063 000 euro.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ilość referencyjna objęta wsparciem wynosi: 

·       22 043 713 kg – w przypadku tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia, oraz

·       17 132 596 kg – tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia.

Płatność uzupełniająca

Zgodnie z notyfikacją przekazaną do Komisji Europejskiej w marcu 2022 r., na realizację uzupełniającej płatności podstawowej za 2022 r. Polska przeznaczy 400 mln zł. Uwzględniając powierzchnię obszaru zatwierdzonego do przyznania uzupełniającej płatności podstawowej za 2022 r., która zgodnie z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wynosi 9 730 206,75 ha, stawka tej płatności za 2022 r. wyniesie 41,10 zł/ha.

bcz, wk

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. maj 2024 16:45