StoryEditor

Zasady przyznawania wypłat pomocy dla rolnictwa ekologicznego

Samorząd rolniczy przesłał do ministerstwa rolnictwa szczegółowe uwagi dotyczące zasad przyznawania i wypłaty pomocy dla rolnictwa ekologicznego w ramach Planu Strategicznego. KRIR zauważył także, że niemożliwe było dokładne zaopiniowanie ponad 100 stronicowego dokumentu, ponieważ partnerzy społeczni dostali na to …dwa dni.
29.03.2023., 12:03h
Samorząd rolniczy zwrócił się do ministerstwa rolnictwa z uwagami dotyczącymi przedstawionego do zaopiniowania projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w formie płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Uwagi do zasad degresywności przyznawania stawek płatności

Zdaniem samorządu rolniczego należy zmienić degresywność przyznawania stawek płatności, zwiększając limity stawek o 50 ha. I tak:
  • 100% stawki powinny otrzymywać gospodarstwa do 100 ha,
  • 75% stawki gospodarstwa w przedziale od 100 do 150 ha,
  • 60% stawki gospodarstwa powyżej 150 ha.

– Zmiana degresywności stawek zwiększy opłacalność rolnictwa ekologicznego i przyczyni się do zwiększenia powierzchni gospodarstw ekologicznych, czego wymaga Krajowy Plan Strategiczny – napisał Wiktor Szmulewicz prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Gospodarstwa ekologiczne powinny być zwolnione z obowiązku spełniania norm GAEC

Zdaniem KRIR gospodarstwa ekologiczne powinny być zwolnione z obowiązku spełniania norm GAEC 6 i GAEC 7 wzorem przepisów z poprzedniego PROW, gdzie gospodarstwa ekologiczne były zwolnione z dywersyfikacji upraw.


Czytaj także: Nowe dopłaty do rolnictwa ekologicznego od 2023 roku. Co się zmieniło w stawkach?

- Prowadzenie gospodarstwa ekologicznego bez środków ochrony roślin i nawozów wymaga szczególnego podejścia do terminów mechanicznych zabiegów ochrony roślin i dodatkowe wymagania w niektórych gospodarstwach związanych z GAEC 6 i 7 mogą utrudnić uprawę poprzez zwiększenie zachwaszczenia i utratę wody w glebie na skutek wiosennych głębokich uprawek- wnosi Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Co z rejestrami i prowadzeniem planu działalności ekologicznej?

W rozporządzeniu znalazł się przepisy dotyczące prowadzenia rejestru działalności ekologicznej i planu działalności ekologicznej. Zdaniem KRIR rejestr działalności ekologicznej i rejestr działalności rolnośrodowiskowej mogą być prowadzone na jednym formularzu rejestru. Natomiast plan działalności ekologicznej nie może być sporządzony na jednym formularzu z planem działalności rolnośrodowiskowej. Do tej pory stosowany był jeden plan i odpowiednie zakładki do danego zobowiązania. Teraz wprowadza się dodatkową biurokrację. Stąd wniosek o uproszczenie sposobu wypełniania powyższych dokumentów.

Kolejne wnioski Krajowej Rady Izb Rolniczych

KRIR wnosi także o uznanie w ekologii roślin rolniczych z wsiewkami roślin paszowych lub innych gatunków, jako rośliny rolnicze, a nie ich mieszanki. Stosowanie mieszanek np. bobiku z wyką lub rzepą oleistą jest praktyką zmniejszającą zachwaszczenie w okresie wzrostu bobiku i taka uprawa nie powinna być traktowana jako mieszanka, tylko jako roślina strączkowa na ziarno, zgodnie z planowanym do zebrania plonem, jakim będzie ziarno bobiku.


Zobacz również: Plantatorzy tytoniu są dyskryminowani – dlaczego nie dostaną płatności?


- Niezależnie od powyższego, ze względu na wyznaczony termin konsultacji (2 dni) nie było możliwe dokładne zapoznanie się z projektem liczącym ponad 100 stron i przeanalizowanie skutków zawartych w nim przepisów. Dlatego też samorząd rolniczy zgłasza uwagi do projektu opiniowanego „ad hoc” – podsumował Wiktor Szmulewicz.

wk
fot. archiwum TAP
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. kwiecień 2024 04:53