Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Zboże z ryczałtu w magazynie vatowca

Obrazek

Mam ziarno ze starego sezonu, które będę sprzedawać już jako VAT-owiec, a nie rolnik ryczałtowy. Co na to fiskus?

dr Piotr Łuczak8 kwietnia 2018, 06:00
Czytelnik pyta: jestem na ryczałcie. Zamierzam od 1 sierpnia 2018  przejść na zasady ogólne. Czy przy sprzedaży płodów rolnych ze starego sezonu jest ich możliwość sprzedaży na ryczałcie, choć już wtedy będę na VAT?

Ustawa o VAT nie przewiduje możliwości sprzedaży towarów wytworzonych jako zwolnione z VAT, znajdujących się u podatnika w dniu rezygnacji ze zwolnienia, na tzw. starych zasadach, tj. w tym przypadku ze zwrotem zryczałtowanym – mówi Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej, nasz ekspert VAT.

Oznacza to, że nasz Czytelnik musi sprzedać, od dnia rezygnacji ze zwolnienia z VAT, produkty wytworzone na statusie rolnika ryczałtowego (np. ubiegłoroczne) wyłącznie z właściwą stawką VAT (produkty roślinne najczęściej 5% VAT). Nie ma tu żadnego znaczenia sezonowość produkcji rolnej.

Istnieje jednak możliwość odzyskania, przynajmniej części – VAT naliczonego przy zakupach opodatkowanych środków produkcji zużytych do wytworzenia towarów w okresie zwolnienia. Wynika to z art. 91 ust. 7-7d Ustawy o VAT. Możliwość oznacza, że podatnik ma prawo do takiego odliczenia, ale nie musi z niego korzystać. Zgodnie z tymi przepisami, jeśli podatnik zmienia przeznaczenie posiadanych towarów ze związku z działalnością zwolnioną na związek z działalnością opodatkowaną, ma prawo do korekty podatku naliczonego od tych towarów. W przypadku zmiany prawa do odliczenia VAT od towarów lub surowców i materiałów, korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ta zmiana.

W analizowanym przypadku Czytelnik powinien na koniec lipca 2018, czyli na ostatni dzień statusu „ryczałtowca”, zrobić spis posiadanych produktów roślinnych gotowych (np. zboża, rzepak), ale też stada zwierząt i obliczyć wartość podatku VAT od nabycia środków produkcji (np. nawozów, ŚOR, pasz z zakupu, ON itp.) zużytych do ich wytworzenia. Najlepiej zrobić to wg faktur zakupowych, odpowiednio do rodzaju produkcji i cyklu produkcyjnego. Dla produktów roślinnych będzie to okres cyklu wegetacyjnego, a dla zwierząt okres chowu. Tak obliczoną kwotę nieodliczonego podatku VAT należy wpisać jednorazowo, jako wartość dodatnia, do deklaracji VAT 7 za sierpień 2018 jako podatek naliczony w pozycji 48 „Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć”.
 pł
fot. Sierszeńska


Picture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)