StoryEditor

Zmiany w przepisach w finansowaniu „Zarządzanie zasobami wodnymi”

Zakres finansowania inwestycji „Zarządzanie zasobami wodnymi”, zostało rozszerzone przez ministerstwo rolnictwa. Do listy beneficjentów dodano gminy. Jakie zmiany jeszcze zaszły i jakie są warunki finansowe?
17.04.2023., 14:04h

Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa, który dotyczy szczegółowych warunków i trybu przyznawania, a także wypłaty pomocy finansowej na „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach pod działania Zakres finansowania inwestycji „Zarządzanie zasobami wodnymi”, trafił do konsultacji społecznych.

Zmiany zaproponowane w rozporządzeniu dotyczą obowiązujących aktualnie przepisów, które mają umożliwić gminom budowę lub przebudowę zbiorników retencyjnych, a także wprowadzenie kryteriów wyboru operacji, dzięki którym decydować będzie można o kolejności przyznawania pomocy.

Zmiany w przepisach w finansowaniu „Zarządzanie zasobami wodnymi

W rozporządzeniu wprowadzono zmiany w przepisach, które dotyczą umożliwienia przyznawania wsparcia nowym beneficjentom, takim jak gminy na nowy typ operacji, który polegać będzie na budowie lub przebudowie otwartych zbiorników retencyjnych. Dodatkowo zaproponowano także zmianę, która umożliwić ma pomoc w remoncie urządzeń wodnych oraz budowli hydrotechnicznych na ciekach wodnych. Do tej pory pomoc obejmowała tylko budowę i przebudowę tych obiektów.


Zobacz także: Co się stanie z niewykorzystanymi środkami PROW 2014-2020?

Przeciwdziałanie powodzi i susze w zlewniach rolniczych

W omawianym rozporządzeniu określono także kryteria wyboru operacji, na bazie których ustanawiane będą preferencje w przyznawaniu pomocy na operacje zwiększające możliwości retencyjne lub takie, których działaniem jest przeciwdziałanie powodzi, czy suszy w zlewniach rolniczych.

W przypadku gdy operacja będzie realizowana na obszarze gminy, gdzie w latach od 2007 do 2021 wystąpiła susza dla upraw takich jak:

  • ziemniaki,
  • chmiel,
  • warzywa gruntowe,
  • krzewy owocowe,
  • drzewa owocowe
  • truskawki
  • rośliny strączkowe, przyznawany będzie dodatkowy punkt za każdy rok występowania suszy.

Jaka pomoc będzie przyznawana?

Pomoc będzie przyznawana w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych:
  • nie wyższej niż 10 000 000 zł na operację – w przypadku realizacji operacji budowy lub przebudowy, lub remontu urządzeń wodnych, lub budowli hydrotechnicznych na ciekach wodnych naturalnych, lub sztucznych,
  • nie wyższej niż 500 000 zł na operację – w przypadku realizacji operacji budowy lub przebudowy otwartych zbiorników retencyjnych służących do gromadzenia wód opadowych, lub roztopowych, wód gruntowych lub wód płynących.

Czytaj również: Czy nowe Prawo wodne to remedium na problemy rolników?


wk
fot. Wójcik
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
06. grudzień 2023 15:53