Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Czy nowe Prawo wodne to remedium na problemy rolników?

W związku ze zmianami klimatu pojawia się coraz więcej anomalii w przyrodzie. Wielu producentów rolnych z powodu intensywnych opadów wiosną nie może albo zacząć, albo dokończyć siewu, latem zebrać plonu, a jesienią uprawić odpowiednio ziemi. W innych rejonach kraju natomiast na plon destrukcyjny wpływ ma susza.

18 lutego 2023, 10:01

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co znalazło się w nowym Prawie wodnym?
  • Co, gdy brakuje wody?
  • Zanieczyszczenia wód azotanami.
  • Na co liczyli rolnicy w związku z Prawem wodnym? 
Remedium na te problemy ma być wprowadzone Prawo wodne. W związku z tym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zmieniają się obowiązki rolnika. Ośrodki Doradztwa Rolniczego zapoznają producentów rolnych z nową ustawą. Opolski ODR od września prowadzi cykl szkoleń w tym zakresie. Do czerwca 2024 roku ma być poprowadzone aż 47 szkoleń, które obejmie 1400 rolników.

Rolnicy mieli nadzieję, że nowe Prawo wodne pomoże w lepszej ściągalności składek na spółki wodne, czy też w lepszym ich finansowaniu. Do stycznia 2023 roku wypłacono 53,8 mld złotych, co stanowi dwie trzecie z przeznaczonego na Program wody 80 mld złotych. Płatności na rzecz beneficjentów mogą być realizowane do końca 2025 roku, a wsparcie otrzymało blisko 1,3 uczestników programu.

Zobacz także: Budowa zbiornika wodnego do 1000 m2 bez pozwolenia

Mieliśmy okazję uczestniczyć w 45. walnym zgromadzeniu członków miejsko-gminnej spółki wodnej w Byczynie. Zarząd spółki po czterech latach działalności dostał absolutorium i został wybrany na kolejną kadencję.

Co znalazło się w nowym Prawie wodnym?

- Z Prawa wodnego zostały odsunięte melioracje podstawowe, szczegółowe, a generalnie mówimy dzisiaj o melioracjach wodnych, ale to są bardzo aktualne tematy, jeżeli chodzi o cieki czy rowy melioracyjne, które obok gospodarstw płyną. Także Prawo wodne w tym aspekcie, a także Prawo wodne w aspekcie nowego systemu informacyjnego gospodarowania wodami, czyli mapy ryzyka powodziowego, plany przeciwdziałania skutkom suszy, to są te nowe zagadnienia, które w tym nowym Prawie wodnym się znalazły — mówi prof. Mirosław Wiatkowski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Podczas szkolenia rozmawiano też o zarządzaniu zasobami wodnymi, o stanie obecnej gospodarki wodnej prowadzonej w Polsce, o zagrożeniu powodziowym  oraz przeciwdziałaniu zjawisku suszy.

Co, gdy wody brakuje?

- Warto tutaj wspomnieć o momencie kiedy to brakuje wody. Rolnicy muszą się zatroszczyć o odpowiednią jakoś i ilość wody, aby gospodarstwo odpowiednio funkcjonowało. Dzisiaj mamy możliwości otrzymania dopłat na różne innowacyjne działania w obrębie gospodarstw rolnych, czy związków oraz spółek wodnych. Można pozyskać środki na nowoczesne technologie dotyczące wykorzystania wody w rolnictwie - mówił Leszek Ciemniak z Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu.

Co z zanieczyszczeniem wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych? A także, na co liczyli rolnicy w związku z Prawem wodnym? Obejrzyj nasz film!

dr Mariusz DrożdżWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)