StoryEditor

Zostawiam ziemię, sprzedaję budynki

Pytanie: W 2016 kupiłem gospodarstwo z zabudowaniami. W akcie notarialnym mam zapisane, że zabudowania mają określoną wartość. Czy mogę te zabudowania sprzedać? Czy będzie naliczony podatek VAT?
06.04.2018., 11:04h
Odpowiada Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej, nasz ekspert VAT: Dostawa budynków podlega VAT, jednak w określonych przypadkach ich sprzedaż może korzystać ze zwolnienia, a przepisy Ustawy o VAT są pod tym względem bardzo skomplikowane. Art. 43 ustawy o VAT mówi, że zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:
  • dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim;
  • pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.
Dodatkowo sprawę może komplikować inny zapis, który mówi, że [zwalnia się] dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:
  • w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  • dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Jednak, w...
Pozostało 75% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. grudzień 2023 06:36