Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Rodzina>Przepisy>

Zmiany przepisów na rynkach owoców, warzyw...

Obrazek

W pierwszych dniach października br. wejdzie w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. dotycząca zmiany ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych. Wprowadzi ona istotne zmiany na rynku owoców, warzyw, chmielu, suszu paszowego, lnu i konopi uprawianych na włókno.

Janusz Biernacki26 września 2015, 08:00

Ustawa w nowym brzmieniu wnosi zmiany w kompetencjach Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Uprawnienia dotyczące kontroli świeżych owoców i warzyw na etapie sprzedaży detalicznej konsumentowi przeniesione zostaną z IJHARS do Inspekcji Handlowej. Nowe przepisy regulują ponadto kwestie dotyczące kontroli handlowców owoców i warzyw, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Będą tu miały zastosowanie przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Główną zmianą na rynku chmielu jest uchylenie przepisów dotyczących prowadzenia urzędowych kontroli jednolitości odmianowej plantacji, zniesienie obowiązku przekazywania przez producentów zgłoszeń i prowadzenia ewidencji tych upraw przez WIJHARS. Nowym przepisem też wprowadzenie obowiązku zawierania pisemnych umów na każdą dostawę chmielu. Posiadanie takich umów przez producentów będzie jednym z warunków do podjęcia przez WIJHARS działań związanych z wydaniem certyfikatu na chmiel nieprzygotowany.
Zmiany wprowadzono także w ustawie z 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Polegają one na zastąpieniu rozporządzenia nr 1234/2007 odesłaniami do rozporządzenia 1308/2013 oraz podobnie w przypadku odniesienia do uchylonego rozporządzenia nr 1601/91, wskazano aktualnie obowiązujące rozporządzenie nr 251/2014. W nowej ustawie doprecyzowano również przepisy dotyczące kontroli i nadzoru produkcji oraz wprowadzania do obrotu wyrobów winiarskich mających chronioną nazwę pochodzenia lub chronione oznaczenie geograficzne.
Źródłó: IJHARS
biePicture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)