StoryEditor

IJHARS nałożył karę na ponad 20 tys. zł po kontroli miodów w Polsce

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) ujawniła liczne nieprawidłowości w znakowaniu i jakości miodów w Polsce. Przeprowadzone kontrole wykazały, że konieczne są dalsze działania w celu zapewnienia zgodności produktów z normami i oczekiwaniami konsumentów.
13.04.2024., 10:00h

W IV kwartale 2023 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) przeprowadziła szczegółowe kontrole jakości handlowej miodów na terenie Polski. Celem było zweryfikowanie, czy miody dostępne na polskim rynku spełniają obowiązujące normy i czy informacje podane przez producentów są zgodne z rzeczywistością.

Przyjrzymy się więc wynikom kontroli IJHARS, co znajduje się w słoikach miodu, które widzimy na półkach w sklepach?

Kontrola znakowania produktów

Zacznijmy od znakowania, które okazało się być sceną największych niedociągnięć. Podczas kontroli znakowania produktów, zbadano 111 partii miodów. Okazało się, że niemal połowa z nich – 46,8% – miała etykiety, które mogły wprowadzać konsumentów w błąd. Nieścisłości dotyczyły m.in. rodzaju miodu, kraju pochodzenia, metod produkcji, itd. Takie praktyki nie tylko zaciemniają obraz rynku miodu, ale również mogą wpływać na decyzje zakupowe konsumentów.

Zobacz też: IJHARS blokuje kolejne produkty! „Zakaz wprowadzenia na teren Polski i UE”

Jakość organoleptyczna i fizykochemiczna miodów

W zakresie cech organoleptycznych i fizykochemicznych z 77 partii miodów, 3 partie zostały zakwestionowane. To 3,9%, które miały nieodpowiedni zapach lub smak, a także obecność ciał obcych, m.in. rozkruszek.

Dodatkowo z 84 partii przebadanych pod kątem parametrów fizykochemicznych 5 nie spełniało norm – od zaniżonej liczby diastazowej, zawyżonej zawartości HMF, przez obecność dekstryn skrobiowych po brak spełnienia deklaracji w zakresie masy netto. To wskazuje na potrzebę poprawy procesów produkcyjnych.

Pochodzenie botaniczne miodu 

Analiza pyłkowa, która pozwala określić pochodzenie botaniczne miodu, wykazała nieprawidłowości w 18 z 67 partii. Jak czytamy w oświadczeniu IJHRS, spośród skontrolowanych miodów opatrzonych znakiem „Produkt polski”, nieprawidłowości w zakresie pochodzenia botanicznego stwierdzono w przypadku 5 partii. To pokazuje, że producenci muszą zwracać większą uwagę na dokładność deklaracji dotyczących odmian miodów.

Wymogi Formalno-Prawne

Ujawniono również, że 5 producentów nie zgłosili swojej działalności gospodarczej zgodnie z wymogami prawa, co podważa zaufanie do sektora.

Zastosowane sankcje - nieprzestrzegania norm produkcji

Konsekwencje nieprzestrzegania norm produkcji zasad konkurencji na rynku są nieuniknione. W wyniku kontroli IJHARS wydała 20 decyzji administracyjnych z karą pieniężną na łączną kwotę 21 816,36 złotych. Sankcje te mają na celu zapewnienie przestrzegania standardów jakościowych. To finansowy cios dla tych, którzy nie zweryfikowali informacje lub próbowali oszukać system.

Kontrole te są przypomnieniem o konieczności ciągłego monitorowania rynku miodu, aby zapewnić, że produkty dostępne dla konsumentów są najwyższej jakości i zgodne z deklaracjami producentów. Dla producentów jest to okazja do przeglądu i ulepszenia swoich praktyk, co może przyczynić się do wzrostu zaufania konsumentów i wzmocnienia pozycji rynkowej.

image

Największy dostawca miodu do Polski. Jaki jest wynik handlu zagranicznego?

Mkh na podst. IJHARS

Maria Khamiuk
Autor Artykułu:Maria Khamiukdziennikarz, współpracownik PWR Online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
26. maj 2024 05:16