StoryEditor

Łubiny nie akceptują towarzystwa chwastów

Łubiny są wrażliwe na sąsiedztwo chwastów. Źle znoszą każdą formę ich konkurencji, tj. o wodę, światło, składniki pokarmowe i przestrzeń życiową.
16.03.2017., 13:03h

W Polsce sieje się coraz więcej bobowatych, wśród których prym wiodą łubiny. Podobnie jak pozostałe rośliny w tej rodzinie, są one wrażliwe na zachwaszczenie. Pomimo rosnącego zainteresowania tą uprawą, liczba zalecanych herbicydów jest niewielka.
W związku z ograniczonymi możliwościami chemicznej ochrony przed chwastami, pod uprawę łubinu należy wybierać stanowiska o mniejszej presji chwastów w minionych sezonach. Zagrożeniem dla łubinów oprócz gatunków chwastów, zarówno jedno-, jak i dwuliściennych moga być samosiewy rzepaku, które pojawiają się z banku nasion w glebie. Nasiona te mogą bowiem w ziemi zachować żywotność przez kilka lat.
Zwalczanie chwastów dwuliściennych w łubinie oparte jest na trzech substancjach czynnych: linuronie, pendimetalinie i prosulfokarbie, które są zalecane po siewie, a przed wschodami roślin. Skuteczność herbicydów doglebowych zależy od wilgotności gleby, dlatego należy szczególną uwagę zwrócić na jej uprawę, aby nie przesuszyć warstwy siewnej. Przygotowując pola do siewu łubinu należy więc unikać nadmiernych przejazdów maszynami uprawowymi, których zbyt intensywna praca pozbawi podłoże optymalnej wilgotności.
W Polsce w kolejnych latach występuje też duże zróżnicowanie opadów w okresach wiosenno-letnich. W badaniach polowych przeprowadzonych w minionym sezonie przez IOR – PIB skuteczność herbicydów doglebowych była wysoka, mimo małej ilości opadów wiosną. Było to spowodowane ich korzystnym rozkładem w okresie działania preparatów. Mniejsze, ale częste deszcze utrzymywały optymalną wilgotność gleby.
Do zwalczania chwastów dwuliściennych herbicydami zawierającymi linuron zalecane są: Afalon Dyspersyjny 450 SC i Dongola 450 SC. Należy jednak mieć na uwadze, że intensywne opady deszczu po zabiegu linuronem mogą być przyczyną uszkodzenia łubinu, zwłaszcza na glebach lżejszych. Jest to następstwo przemieszczenia się substancji czynnej w strefę korzeni.
Więcej informacji o odchwaszczaniu łubinu znajdziesz w artykule wydania 04.2017 „top agrar Polska”.

Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
07. grudzień 2023 15:14