StoryEditorMateriał promocyjny

Zwalczanie chwastów na wiosnę

Jednym z podstawowych elementów prawidłowej agrotechniki roślin uprawnych jest przeprowadzenie skutecznego zabiegu zwalczania chwastów. W praktyce mamy do wyboru zabieg herbicydowy jesienny i wiosenny – wybór terminu wynika z preferencji rolnika lub/i z przebiegu warunków pogodowych.
10.04.2024., 08:30h

Plantacje chronione jesienią często mogą wymagać korygującego zabiegu hebicydowego na wiosnę. Ze względu na stosunkowo ciepły przebieg pogody jesiennej, a co za tym idzie – szybsze rozkładanie się substancji czynnych oraz brak „klasycznego” spoczynku zimowego roślin, istnieje ryzyko wystąpienia zachwaszczenia wtórnego.

Przy aktualnych warunkach pogodowych i dużej presji chwastów wynikającej z krótkiej rotacji płodozmianów należy rozważyć wykonanie wiosennego zabiegu korygującego lub założenia już jesienią wariantu dwu zabiegowego. Całkowita rezygnacja z zabiegu jesiennego jest bardzo ryzykowana, ponieważ przy przedłużającej się wegetacji jesiennej rozwój zbóż może być znacznie ograniczony w wyniku presji chwastów. Chwasty konkurują z rośliną o składniki pokarmowe, wodę oraz pogarszają zdrowotność łanu.

Niezależnie, czy zabieg herbicydowy wiosenny będzie miał na celu uzupełnienie jesiennego, czy też będzie to pierwsze zwalczanie chwastów, powinien być poparty lustracją polową. W pierwszej kolejności określamy jakie mamy chwasty na danej plantacji i w jakich są fazach rozwojowych, następnie dobieramy preparat i dawkę. W celu rozszerzenia spektrum zwalczanych chwastów (jednoliścienne i dwuliścienne) oraz zastosowaniu  substancji aktywnych o różnych mechanizmach działania i wnikania do roślin warto rozważyć zastosowanie mieszaniny opryskowej lub produktu o więcej niż jednej substancji aktywnej. Ustalając dawki powinniśmy kierować się informacjami zawartymi na etykiecie stosowania, pamiętając jednocześnie, że wyższe z zalecanych dawek należy stosować, gdy chwasty są w wyższych fazach rozwojowych. Podejmując decyzję o doborze środków chwastobójczych powinniśmy kierować się również szybkością działania. Ma to bardzo ważne znaczenie, zwłaszcza w momencie intensywnego wzrosty w okresie wiosny – chwasty mocno konkurują z rośliną uprawną o składniki pokarmowe i przestrzeń oraz przez nadmierne zagęszczenie pogarszają warunki fitosanitarne łanu. W takiej sytuacji ważnym komponentem zabiegu będzie niewątpliwie jedna z substancji aktywnych opartych na regulatorach wzrostu.

W zależności od presji poszczególnych gatunków chwastów środki ochrony roślin mogą być stosowane pojedynczo lub w mieszaninach opryskowych. Do zabiegów korygujących w zbożach ozimych na chwasty dwuliścienne można wykorzystać np. Toscana Top 75 WG  w dawce 25 g/ha. 

Produkty oparte o MCPA (szczególnie Chwastox Turbo 340 SL, Chwastox Nowy Trio 390 SL) mają już szersze spektrum zwalczanych chwastów dwuliściennych. Są świetnym partnerem do sporządzania mieszanin opryskowych jeśli konieczne jest wykonanie na plantacji ochrony również przeciwko chwastom jednoliściennym w zbożach ozimych i jarych (najczęściej występują chwasty takie jak miotła zbożowa, wyczyniec polny, owies głuchy). 

image
Chwastox Turbo 340 SL
FOTO: Ciech Sarzyna
image
Chwastox Nowy Trio 390 SL
FOTO: Ciech Sarzyna

Szybkość i skuteczność działania jest bardzo ważną cechą produktów z rodziny CHWASTOX, ponieważ efektywnie ogranicza konkurencyjność chwastu w stosunku do rośliny uprawnej. W momencie zahamowania wzrostu chwasty ograniczają pobieranie składników pokarmowych, dzięki czemu są one dostępne dla rośliny uprawnej. Po zastosowaniu środków z grupy CHWASTOX zostaną zwalczone wszystkie uciążliwe chwasty zbóż – m.in. przytulia czepna, komosa biała, mak polny, chaber bławatek, rdest powojowaty, rumian polny i maruna bezwonna.

image
Chwastox Duo Box Packshot 3x5L
FOTO: Ciech Sarzyna

Zastosowanie produktów z grupy regulatorów wzrostu gwarantuje bardzo szybkie zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów. Efekt działania w optymalnych warunkach termicznych widoczny jest już następnego dnia. Chwasty szybko zamierają – przestają konkurować z rośliną uprawną.

image
Chwastox Extra 300 SL
FOTO: Ciech Sarzyna
image
Chwastox Complex 260 EW
FOTO: Ciech Sarzyna
Advertisement
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. maj 2024 19:45