Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Rzepak>

Rzepaku na świecie będzie mniej

Obrazek

Duży spadek produkcji rzepaku na Ukrainie i w Chinach oraz niewielki w Unii Europejskiej i Kanadzie przewidują eksperci w ostatnim raporcie Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC).

Bartłomiej Czekała15 marca 2016, 09:50

Według IGC wymienieni wyżej czterej kluczowi producenci zbiorą w tym roku łącznie 51,7 mln t rzepaku wobec 54,9 t w 2015 roku, co oznacza spadek produkcji o 6%.

Informacja ta jest o tyle istotna, że wymienione regiony świata w ostatnich trzech latach odpowiadały za blisko 80% światowych zbiorów rzepaku. W przypadku najważniejszego producenta, czyli Unii Europejskiej, produkcję prognozuje się na 21,4 mln t, co oznacza spadek prawie o 2% w stosunku do produkcji w 2015 r.

Zdaniem ekspertów IGC, niższa produkcja czarnych nasion w Europie będzie wynikała w całości z mniejszego areału zasiewów. Stan plantacji jest najlepszy we Francji i Niemczech gdzie zimą nie wystąpiły problemy z niskimi temperaturami bez pokrywy śnieżnej, a straty w zasiewach symboliczne i incydentalne.

IGC zauważa także straty w zasiewach w Polsce w związku z niskimi temperaturami w styczniu. Pewne problemy mogły pojawić się również w Wielkiej Brytanii, gdzie panowały nadmiernie wilgotne warunki powodujące dużą presję chorób. Znacznie bardziej skomplikowana jest natomiast sytuacja na Ukrainie. Zasiewy rzepaku ozimego obniżyły się do najniższego poziomu od dziesięciu lat i wyniosły 655 tys. ha wobec 885 tys. ha w poprzednim roku. Siewy i wschody były utrudnione z powodu zimnej i suchej jesieni. Również straty zimowe mogą być znaczne - w swoim raporcie IGC ocenia je na 25%. Nie wyklucza jednak tego, że odsetek utraconej powierzchni upraw sięgnie nawet 40%. Tylko ok. 100 tys. ha, może zostać przesiana na wiosnę ze względu na znacznie niższą opłacalność upraw jarych rzepaku. Biorąc pod uwagę te założenia prognozowane zbiory na Ukrainie w 2016 r. będą na poziomie jedynie 1,1 mln t wobec 1,7 mln t w 2015 r.

W Kanadzie, która jest obecnie drugim, po UE, największym producentem rzepaku na świecie, na skutek korzystnych relacji cenowych rzepaku wobec innych upraw, prognozowany jest 4-proc. wzrost powierzchni zasiewów do 8,4 mln ha. Jednak przy założeniu powrotu plonów do przeciętnego poziomu (po wysokich ubiegłorocznych) produkcja może obniżyć się do 16,8 mln t z 17,2 mln t w 2015 r.

W Chinach powierzchnia zasiewów pod zbiory w 2016 r. obniżyła się o 10%. Było to efektem zakończenia rządowego programu zakupów interwencyjnych oraz spadku cen i relatywnej
opłacalności wobec innych upraw. Państwa Środka nie ominęły także wymarznięcia upraw. Ostatecznie, wciąż bardzo wstępna prognoza produkcji, jest na najniższym od ośmiu
lat poziomie 12,4 mln t.

oprac. bcz na podstawie BGŻ BNP Paribas

Fot. SierszeńskaPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)