StoryEditor

Samosiewy niszcz na raty

Samosiewy zbóż w rzepaku to dość podstępny przeciwnik. Mimo suszy w tym roku wschodzą dość szybko. Pilnować trzeba ich przede wszystkim w rzepaku wysianym na stanowisku po jęczmieniu.
12.09.2018., 11:09h
Samosiewy zbóż rosną szybciej niż rzepak. Dotyczy to szczególnie jęczmienia, który bardzo szybko zaczyna się krzewić i przy dużej obsadzie może zagłuszać rzepak. Samosiewy zbóż w rzepaku ograniczane są przez niektóre substancje stosowane do zwalczania chwastów dwuliściennych, np. chlomazon czy metazachlor. Chodzi jednak przede wszystkim o rośliny, które wzeszły z płytko umieszczonych ziarniaków zbóż.

Dawki dzielone

W przypadku graminicydów zarejestrowanych w rzepaku do zwalczania samosiewów zbóż stosuje się najczęściej najniższe zalecane w etykiecie dawki. Można je jeszcze zmniejszyć, jeśli zdecydujemy się na niszczenie samosiewów „na raty”. Wtedy stosuje się zazwyczaj dwa zabiegi, w każdym połowę zalecanej dawki danego preparatu. Zabiegi należy wykonywać, kiedy samosiewy nie są wyrośnięte, a więc we wczesnych fazach rozwojowych rzepaku. Niektóre graminicydy, nawet zawierające tę samą substancję czynna, mają różne zalecenia odnośnie do fazy rzepaku, w której najwcześniej mogą być stosowane. Najczęściej jest to faza dwóch liści właściwych (BBCH 12), nieco rzadziej faza jednego liścia (BBCH 11 – pomiędzy liścieniami pojawia się pierwszy liść właściwy), faza liścieni BBCH 10 oraz faza 4 liści właściwych BBCH 14.
W zależności od preparatu zatem połowę zalecanej dawki można zastosować w najwcześniejszej zalecanej dla danego preparatu fazie rzepaku, a drugą połowę w miarę pojawiania się nowych samosiewów. Graminicydy to środki nalistne, więc chwasty, które chcemy nimi zwalczyć muszą się na polu pojawić.

Co z perzem?

Jeśli na polu z rzepakiem może pojawić się perz to graminicydy należy zastosować w wyższych, tzw. perzowych dawkach, które są nierzadko kilkukrotnie wyższe, niż te zalecana do zwalczania samosiewów zbóż. Będą to też późniejsze terminy, bo etykiety określają, że dany graminicyd do zwalczania perzu należy zastosować, kiedy ten ma przykładowo 4–6 liści. Niektóre etykiety określają też termin zabiegu wysokością roślin perzu, np. 15–20 cm.

Wykaz graminicydów zarejestrowanych w rzepaku znajdziesz we wrześniowym numerze „top agrar Polska” oraz w naszej bazie środków ochrony roślin.

jd, fot. Daleszyński
Jacek Daleszyński
Autor Artykułu:Jacek Daleszyński

redaktor top agrar Polska, specjalista w zakresie uprawy roślin.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
01. grudzień 2023 04:02