Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Strączkowe>

Wyniki badań PDO roślin bobowatych

Obrazek

Rośliny bobowate to bardzo wartościowy składnik płodozmianu. Nie wymagają wysokich dawek azotu, lecz są wrażliwe na niedobory wody w całym okresie wegetacji.

Janusz Biernacki25 lutego 2022, 08:45
Wzrost cen nawozów, zwłaszcza azotowych, skłania do uprawy roślin o mniejszym zapotrzebowaniu na ten składnik. W sytuację tę dobrze wpisują się rośliny bobowate, żyjące w symbiozie z bakteriami brodawkowymi, syntetyzujące azot z powietrza. Do optymalnego rozwoju, a tym samym wysokiego plonowania, wymagają systematycznego zaopatrzenia w wodę. Nasz klimat, z powtarzającymi się suszami, upałami, czy też chwilowymi nadmiarami wody w glebie, nie jest w stanie spełnić tego wymogu. Tym bardziej dużego znaczenia nabiera wybór do siewu właściwej odmiany, o mniejszej wrażliwości na czynniki stresowe, równomiernie dojrzewającej i wiernie plonującej. Podjęcie tej decyzji w dużym stopniu ułatwiają krajowe wyniki badań PDO.
Szeroki front badań
Przydatność roślin bobowatych wynika m.in. z pozyskiwania wartościowych nasion oraz korzystnego ich oddziaływania na środowisko glebowe. Niestety, ich podaż nie pokrywa krajowych potrzeb paszowych, zwłaszcza białka i niejednokrotnie ich uprawa nie przynosi takiego zysku, jaki dają inne rośliny towarowe. Gatunków tych nie może jednak zabraknąć na polskich polach, dlatego też należy promować ich uprawę.
W związku z tym w ramach PDO testuje się wiele wartościowych odmian tej grupy roślin. W procesie ich hodowli zwraca się szczególną uwagę, m.in. na ograniczenie wpływu na nie stresowych czynników środowiska, tj. patogenów, suszy oraz lepsze plonowanie, a także poprawę tych cech wartości gospodarczej, które w poszczególnych gatunkach są najistotniejsze. Wyniki te prezentują badania PDO.
Więcej o wynikach PDO bobiku, łubinów, grochu i soi przeczytasz w najnowszym wydaniu 3/2022 top agrar Polska, w artykule na str. 134–139.
[bie]


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)