StoryEditor“Aktywny rodzic”

Babciowe 2024 – od kiedy ruszą wypłaty wsparcia?

"Babciowe" jest skierowane do rodziców malutkich dzieci. Tak naprawdę to potoczna nazwa programu "aktywni rodzice w pracy“ będącego elementem projektu "Aktywny rodzic”. Chodzi o wsparcie dla rodzin w godzeniu roli zawodowej i rodzicielskiej.
13.05.2024., 12:02h

“Aktywny rodzic” jest odpowiedzią Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na palące potrzeby społeczne polskich rodzin, które borykają się z godzeniem życia rodzinnego i wychowywaniem dzieci z aktywnością zawodową. Okazuje się bowiem, że zwłaszcza matki mają wielki kłopot z powrotem do pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. W przypadku mężczyzn nie ma takiej sytuacji – bez względu na ilość dzieci ojcowie są aktywni zawodowo.

Babciowe 2024 a “Aktywny rodzic”

Babciowe sto jedna z ważnych części składowych programu „Aktywny rodzic” – a więc nie do końca słuszne jest utożsamiane tej nazwy z całym projektem ustawy. Ta bowiem proponuje obywatelom znacznie więcej możliwości i nie ogranicza jej odbiorców jedynie do osób pracujących.

Aktywny rodzic składa się z następujących programów:

  • aktywni rodzice w pracy,  
  • aktywnie w żłobku, 
  • aktywnie w domu. 

Babciowie a „Aktywni rodzice w pracy”

Mogą skorzystać z niego rodzice maluchów od 12. do 35. miesiąca życia, a więc po zakończeniu urlopu macierzyńskiego – czynni zawodowo. Od samych zainteresowanych będzie zależało na co zostaną przeznaczone pieniądze – na nianię, czy na przykład opiekę sprawowaną przez babcię, także emerytkę na podstawie umowy uaktywniającej (umowa zawierana z nianią). Składki od tej umowy będą finansowane, co pozwoli na coroczną waloryzację wysokości emerytury osoby zatrudnianej. „Aktywni rodzice w pracy” to program, który zagwarantuje wsparcie finansowe w wysokości 1500 zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy od 12. do 35 miesiąca życia malucha lub 1900 zł miesięcznie dla rodziców dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. W sytuacji sprawowania opieki naprzemiennej nad dzieckiem każdemu z rodziców przysługuje połowa kwoty świadczenia.

image

Ślaz jest dobry na chrypkę. Jak go stosować?

„Aktywnie w żłobku” 

Kwoty są niemal takie same – do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko niepełnosprawne, jednak nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic ponosi za pobyt dziecka w instytucji opieki. Program wejdzie w miejsce dofinansowania w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. “Aktywnie w żłobku” jest rozwiązaniem korzystniejszym dla rodziców!

Przeczytaj także: 1000 zł dodatku dla pracowników socjalnych – już od lipca?

„Aktywnie w domu” w 2024 roku

Wsparcie wyniesie 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące na dziecko pomiędzy 12. a 35. miesiącem życia. Skorzystają z niego rodzice pozostający nieaktywni zawodowo, którzy nie uzyskają prawa do świadczenia „aktywni rodzice w pracy”, a ich dziecko nie będzie uczęszczało do żłobka. Świadczenie „aktywnie w domu” będzie funkcjonować na podobnych zasadach, jak rodzinny kapitał opiekuńczy, ale świadczenie to będzie można uzyskać na każde, także na pierwsze i jedyne dziecko we wspomnianym wieku. 

“Aktywny rodzic” a zmiany

Raz podjętą decyzję można będzie zmieniać – w zależności od zmiany sytuacji rodzinnej czy zawodowej, np. w jeżeli nieaktywny zawodowo rodzic wraca do pracy i posyła dziecko do żłobka, może przejść ze świadczenia “aktywnie w domu” na świadczenie “aktywnie w żłobku”. 

Przeczytaj także: Wypłata bonu energetycznego - kiedy złożyć wniosek?

Kiedy ruszy “Aktywny rodzic”? 

Projekt ustawy “Aktywny rodzic” jest jeszcze w fazie prac sejmowych. Wstępnie start programu przewiduje się na 1 października 2024 roku. 

fot. envato elements

Angelika Drygas
Autor Artykułu:Angelika Drygas
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
15. maj 2024 09:03