Wystarczy hektar dzierżawy

Wystarczy hektar dzierżawy

Pytanie: Mój syn zamierza ubiegać się o premię dla młodego rolnika. Czy przed złożeniem wniosku muszę mu przekazać całe gospodarstwo czy wystarczy tylko część? Czy musi to być darowizna czy mogę mu wydzierżawić grunty?

r e k l a m a

Odpowiedż: Przepisy odnośnie premii dla młodych rolników z PROW 2014-2020 mówią, że kandydat do tej pomocy musi przed złożeniem wniosku (ale nie wcześniej niż 12 miesięcy) rozpocząć urządzanie gospodarstwa rolnego. Oznacza to, że musi posiadać gospodarstwo o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha. Termin „posiadanie” oznacza, że ten wymagany hektar może być jego własnością, ale równie dobrze może go dzierżawić.

Odnośnie do formy prawnej nabycia gospodarstwa, które urządza przyszły młody rolnik, ARiMR informuje, że ma ono stanowić przedmiot własności lub posiadania, to znaczy, że dopuszczone są wszystkie formy prawne, które przenoszą prawo własności nieruchomości lub prawo jej posiadania na rzecz osoby urządzającej gospodarstwo. Uregulowania prawne dotyczące formy przekazania własności nieruchomości lub przeniesienia prawa posiadania określają przepisy Kodeksu cywilnego.

Niemniej jednak prawodawca określił (§ 7 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej DzU. z 2015, poz. 982) jakie formy władania użytkami rolnymi należy uwzględniać przy ustalaniu minimalnej powierzchni gospodarstwa jak również wskazał (§ 8 ust 3) jakie użytki rolne bierze się pod uwagę przy wyliczaniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Są to....

Aby przeczytać cały artykuł musisz być Prenumeratorem "top agrar Polska" zalogowanym na naszym portalu topagrar.plJeżeli jeszcze nie masz prenumeraty, możesz ją zamówić korzystając z zakładki Prenumerata

Jeśli chcesz przeczytać cały artykuł, zaloguj się lub zarejestruj poprzez zakładkę "Logowanie/rejestracja".

Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii