StoryEditor

Gmina przyjmie zgłoszenie szkód łowieckich

Szkody łowieckie musisz zgłaszać teraz do gminy, a nie do koła łowieckiego. To efekt ostatniej nowelizacji Prawa łowieckiego.
05.04.2018., 16:04h
Pokutuje przekonane o tym, że do 1 października br. zgłaszanie szkód pozostaje jak dotychczas, to jest – szkody zgłaszać należy do kół łowieckich do wyznaczonych przez nie osób. Tymczasem Polski Związek Łowiecki informuje już swoich członków pismem, że koła mają nie przyjmować zgłoszeń, ale lokalnie mają to robić gminy. Gminy są zaskoczone i czekają na wytyczne z Ministerstwa Środowiska.

Instytucje około rolnicze, którym zależy na dobru rolnika, starają się we własnym zakresie interpretować Prawo łowieckie. Powstaje bałagan – wszystko dlatego, że brakuje jasnego przekazu ze strony resortu środowiska.

top agrar Polska zapytał wczoraj MŚ o wyjaśnienie: dokąd ze zgłoszeniem szkód łowieckich? Do gminy czy myśliwych? Oto treść odpowiedzi:
„(…) Ministerstwo Środowiska informuje, że ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie została opublikowana 30 marca br. (Dz. U. poz. 651). Zgodnie z nowymi przepisami wnioski o oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych od 1 kwietnia 2018 r. powinny być składane do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody."

Wniosek powinien zwierać w szczególności:
  • imię i nazwisko lub nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela lub posiadacza gruntów rolnych,
  • wskazanie miejsca wystąpienia szkody,
  • wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.


fot. Daleszyński

List Wielkopolskiej Izby Rolniczej do Premiera
List Wielkopolskiej Izby Rolniczej do Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. grudzień 2023 09:47