Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Szkody łowieckie>

Nie będzie polowań na dziki w woj. mazowieckim?

Obrazek

Czy w województwie mazowieckim od 1 kwietnia nie będzie można polować na dziki? Niestety to nie żart, ale możliwy scenariusz. Ponieważ sejmik mazowiecki nie dokonał na czas podziału na obwody łowieckie prowadzenia gospodarki łowieckiej będzie możliwe tylko do końca marca. Sytuację stara się ratować grupa posłów, która przygotowała ustawę.

wk24 stycznia 2022, 11:56

W Sejmie pojawił poselski projekt ustawy zmieniający ustawę prawo łowieckie. Jej głównym celem jest zapewnienie ciągłości prowadzenia przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich gospodarki łowieckiej jak również podejmowania działań na rzecz walki z afrykańskim pomorem świń w województwach, w których nie dokonano podziału województwa na obwody łowieckie.

Bezpośrednim powodem podjęcia prac legislacyjnych jest niedokonanie nowego podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie i brak możliwości przeprowadzenia procedury związanej z wydzierżawieniem lub przekazaniem w zarząd obwodów łowieckich w tym województwie.

Niedotrzymane terminy

Podziału na obwody łowieckie powinien dokonać sejmiki województw w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego nie dokonał podziału województwa na obwody łowieckie w tym terminie, a dotychczasowy podział traci ważność do 31 marca 2022 r. - Utrata ważności obowiązującego podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie, przy równoczesnym braku możliwości ponownego ich wydzierżawienia związanego z niedokonaniem nowego podziału województw na obwody łowieckie doprowadzi do sytuacji, w której na terytorium województwa mazowieckiego niemożliwe będzie prowadzenie gospodarki łowieckiej – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Co oznacza brak prowadzenia gospodarki łowieckiej na Mazowszu? Lista prawdopodobnych kłopotów jest długa:

·       niekontrolowany wzrost liczebności populacji poszczególnych gatunków, potęgując proces kolonizacji terenów miejskich przez zwierzynę,

·       wzrost liczby wypadków komunikacyjnych z udziałem zwierzyny,

·       dynamiczny rozwój ASF, co zagraża gospodarce i bezpieczeństwu żywnościowemu Polski.

Bat na sejmiki

W ustawie proponuje się także przeniesienie odpowiedzialności za szkody łowieckie powstałe na terenie województwa, w którym nie dokonano podziału na obwody łowieckie, w zakresie wypłaty odszkodowań, z dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich na samorząd województwa. Ma to ma na celu zmobilizować samorząd województwa, które nie dokonało podziału województwa na obwody łowieckie do 31 grudnia 2021 r. do niezwłocznego dokonania takiego podziału. Odszkodowania wypłaca samorząd województwa ze środków własnych.

Z mocą wsteczną

W ustawie zaproponowano, aby weszła ona w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ale z mocą od 31 marca 2022 r. Wynika to z faktu, iż łowiecki rok gospodarczy trwa od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca i nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Jednocześnie istnieje duże ryzyko, że proces ustawodawczy nie zakończy się przed dniem 31 marca 2021 r., gdyż Sejm, Senat i Prezydent mają konstytucyjnie określone terminy działań. - W takich okolicznościach niezbędnym jest takie skonstruowanie przepisu o wejściu w życie ustawy, który zapewni jej moc obowiązującą od dnia 31 marca 2022 r. niezależnie od terminu, w którym zakończy się proces ustawodawczy - czytamy w uzasadnieniu projektu.

 wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)