Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Technika>Targi wystawy>

Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie

Obrazek

W podwarszawskim Nadarzynie trwają Centralne Targi Rolnicze 2016. To nowa inicjatywa targowa, dedykowana branży rolno-spożywczej, będąca platformą spotkań rolników i mieszkańców obszarów wiejskich z producentami maszyn, urządzeń, sprzętu do produkcji, hodowli, przetwórstwa i przechowalnictwa, środków do produkcji rolnej oraz instytucjami oferującymi wsparcie oraz usługi finansowe wspierającymi ten sektor.

Bartłomiej Czekała26 października 2016, 08:51

Wystawa w Centrum Targowym Ptak w Nadarzynie potrwa od 25–27 listopada 2016 r. Patronat honorowy nad nią objął minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel oraz Ministerstwo Rozwoju. Centralne Targi Rolnicze organizowane są przy współpracy z organizacjami zrzeszającymi rolników oraz producentów maszyn i środków do produkcji rolnej, którzy prezentować będą partnerom krajowym i zagranicznym swój potencjał produkcyjny oraz możliwości sprzedażowe.

Nowa formuła spotkań branżowych

Centralne Targi Rolnicze to nowa formuła spotkań, w ramach której głównie polscy przedsiębiorcy szeroko rozumianej branży rolno-spożywczej (włączając producentów żywności) zaprezentują partnerom krajowym oraz zagranicznym, w tym w szczególności z Azji i Afryki oraz Europy Środkowo-Wschodniej swoje osiągnięcia i możliwości współpracy handlowej i inwestycyjnej. Wśród zagranicznych Odwiedzających zaproszenie do udziału w wydarzeniach targowych skierowane będzie w szczególności do krajów, które dysponują środkami pomocowymi z kredytów rządowych oraz funduszy Unii Europejskiej, Banku Światowego i innych organizacji międzynarodowych.

Zakres tematyczny targów

Centralne Targi Rolnicze to wydarzenie o bardzo szerokim zasięgu tematycznym, zgrupowane w ramach specjalistycznych sekcji tematycznych:

  • Salon Techniki Rolniczej – targi będą okazją do zapoznania się z najnowocześniejszymi maszynami i urządzeniami stosowanymi w rolnictwie,sadownictwie oraz produkcji zwierzęcej i roślinnej.
  • Salon Środków do Produkcji Rolnej – w ramach ekspozycji prezentowane będą środki do produkcji rolniczej m. in.: nawozy, środki ochrony roślin, pasze przemysłowe oraz kwalifikowany materiał siewny.
  • Targi Dobrej Żywności – we współpracy z wiodącymi organizacjami i samorządami producentów rolnych oraz indywidualnymi przedsiębiorcami zorganizowana zostanie Sekcja promocji kluczowych polskich branż rolno-spożywczych, w tym sektor: mleczarski, owoców i warzyw oraz pieczarek, wieprzowiny, wołowiny, drobiu, baraniny i jagnięciny oraz pozostałych produktów spożywczych.
  • Salon usług specjalistycznych i wsparcia dla branży AGRO –  w celu zapewnienia naszym odwiedzającym i wystawcom aktualnej wiedzy na temat najbardziej szeroką gamę usług wspierających produkcję, przetwórstwo, sprzedaż i dystrybucję towarów rolno-spożywczych, w tym m.in.: oferty współpracy z sektorem administracji państwowej w zakresie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na działalność związaną z rozwojem produkcji rolnej, działalności przetwórczej i handlowej, w tym eksportowej.
  • Sekcja innowacji dla branży rolno-spożywczej - obok firm oferujących innowacyjne technologie i produkty oraz rozwiązania dla szeroko rozumianej branży rolno-spożywczej, w tej sekcji swoje oferty współpracy zaprezentują instytuty naukowo-badawcze oraz instytucje oferujące instrumenty wsparcia finansowego..

Targom towarzyszyć będzie Wystawa zwierząt gospodarskich i ptactwa ozdobnego Ptak Expo, w ramach której zwiedzający będą mieli możliwość poznać różnorodność gatunkową zwierząt oraz ptactwa hodowanego w Polsce.

oprac. bcz na podstawie materiałów CTRPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)