StoryEditor

Ceny ziemi rosną, zasób gruntów ANR maleje

W 2013 r. Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedała 147,7 tys. ha gruntów. Oznacza realizację planu rocznego na poziomie 116%. Jest to najwyższy poziom sprzedaży od 2003 r.
28.03.2014., 08:03h

Od 2005 r. Agencja zgodnie z art. 20 ust. 5c ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, odprowadza do budżetu państwa kwoty odpowiadające nadwyżce między środkami uzyskanymi z gospodarowania mieniem Zasobu, a środkami wydatkowanymi na realizację jej ustawowych zadań. W okresie od 2005 r. do końca 2013 r. ANR wpłaciła do budżetu państwa kwotę 10,9 mld zł.

Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP, od 2006 r. Agencja Nieruchomości Rolnych zasila Fundusz Rekompensacyjny, z którego realizowane są wypłaty rekompensat dla Zabużan. W okresie od 2006 r. do końca 2013 r. ANR wpłaciła do Funduszu Rekompensacyjnego kwotę 3 mld zł. W 2013 r. ANR zasiliła Fundusz kwotą 123,8 mln zł. W sumie od 2005 r. Agencja przekazała już do państwowej kasy łącznie ponad 14 miliardów złotych.

Przetargi ograniczone: średnia cena gruntów rolnych w III kwartale 2013 r. wyniosła 21 956 zł za 1ha. Ceny gruntów rolnych systematycznie rosną. Ocenia się, że średnia cena gruntów rolnych za cały 2013 rok wyniesie ok. 23 tys. zł za 1 ha.

Dzierżawa gruntów rolnych: w dzierżawie jest jeszcze 1,25 mln ha gruntów, na podstawie ponad 63,7 tys. zawartych umów. W ostatnich latach udział dzierżaw w zagospodarowaniu nieruchomości rolnych malał z roku na rok. W całym 2011 r. Agencja wydzierżawiła niecałe 11 tys. ha gruntów, w 2012 r. niewiele więcej, bo nieco ponad 11,5 tys. ha. Natomiast w 2013 r. wydzierżawiła 29,7 tys. ha i jest to 2,5-krotnie większa powierzchnia niż w 2012 r. Agencja aby wydzierżawić taki areał przeprowadziła 2,4 tys. przetargów, tj. o 250% więcej niż w 2012 r.

Aktualny stan Zasobu: pozostaje w nim prawie 1,6 mln ha, w tym ponad 1,25 mln ha jest w dzierżawie, 304 tys. ha czeka na rozdysponowanie, a ok. 86 tys. ha znajduje się w innych formach nietrwałego rozdysponowania. Największe powierzchnie pozostające
w Zasobie znajdują się na terenie województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego.

Warto zaznaczyć, że wśród gruntów Zasobu znajdują się takie, które z różnych przyczyn nie mogą zostać rozdysponowane, dlatego szacuje się, że „dyspozycyjny Zasób netto” wynosi ok. 860 tys. ha.

Szerzej o prawdziwym obliczu obrotu ziemią rolną w najnowszym kwietniowym „top agrar Polska” w artykule „Prawo dżungli w państwie prawa”.

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
07. grudzień 2023 15:27