Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Bydło>

Jak obliczyć średnioroczny stan stada bydła?

Obrazek

Średnioroczny stan stada może być potrzebny w wielu sytuacjach, np. kiedy chcemy policzyć ile czego w gospodarstwie będziemy potrzebować w danym roku – od pasz, ściółki, wody, po ilość ha do zagospodarowania obornika lub gnojowicy, stawiania nowych budynków inwentarskich, płyt czy zbiorników. Możemy kontrolować wydatki i efektywniej zarządzać finansami, ale także stadem. 

Dorota Kolasińska28 listopada 2018, 10:25
Nowe wymagania tzw. ustawy azotanowej związane z dostosowaniem wielkości płyt obornikowych, pojemności zbiorników na gnojówkę i gnojowicę czy utrzymania na pastwisku zwierząt zobowiązują nas do wyliczenia stanu średniorocznego stada. Dzięki temu możemy wyliczyć ile nawozu w tonach możemy wywieźć na pole w danym systemie utrzymania zwierząt (więcej w TB 09/2011). 

Do obliczenia średniorocznego stanu stada posłużymy się przykładem:

Stado krów mlecznych w systemie bezściołowym 

Początkowo należy ustalić jaki był początkowy lub końcowy stan stada. W poniższym przykładzie hodowca spisał stan na początku roku ustalając ile zwierząt znajduje się w danej kategorii. W kolejnym etapie należy zastanowić się nad tym co dalej wydarzyło się ze zwierzętami (dodając 12 miesięcy oraz uwzględniając przeklasyfikowanie, sprzedaż lub zgon) i należy ustalić stan na koniec roku i wstawić w następujące wzory. 

1. Zwierzęta gospodarskie przebywające w danej grupie technologicznej rok lub dłużej:
stan średnioroczny = (stan początkowy + stan końcowy) / 2
(Jeżeli zwierząt w gospodarstwie ubyło (padło, zostało sprzedane lub przeklasyfikowane na koniec roku, wstawiamy wartość na minusie)

2. Zwierzęta gospodarskie przebywające w danej grupie technologicznej krócej niż rok:
stan średnioroczny = (przelotowość x ilość miesięcy przebywania w grupie technologicznej) /12

Stan na początku roku: 
5 krów mlecznych 
3 jałówki powyżej 1 roku 
2 jałówki do 1 roku 
0 cieląt do 6 miesiąca 
2 bydło opasowe powyżej 1 roku 
Stan na koniec roku: 
5 krów mlecznych 
2 jałówki cielne  (dwie z trzech jałówek powyżej roku są cielne)
2 jałówki powyżej 1 roku (przeklasyfikowane z grupy jałówek do 1 roku)
2 cielęta do 6 miesiąca (urodzone przez krowy, dlatego że żadna jałówka się jeszcze nie ocieliła, wtedy wzrosłaby liczba krów na koniec roku)
1 cielę padłe 
1 bydło opasowe powyżej 1 roku 
1 bydło opasowe powyżej 1 roku sprzedane 

Sztuki przelotowe: zwierzęta gospodarskie przebywające w danej grupie technologicznej rok lub dłużej: 

(5 krów na początku roku + 5 krów na koniec roku)/2 = 5 sztuk przelotowych 

zwierzęta gospodarskie przebywające w danej grupie technologicznej krócej niż rok: 

0 jałówek sprzedanych powyżej 1 roku + 2 jałówki przeklasyfikowane powyżej 1 roku + 0 jałówek padłych powyżej 1 roku + (2 jałówki powyżej 1 roku na koniec roku – 2 jałówki powyżej 1 roku na początku roku)/2 = 2 sztuki przelotowe 

0 jałówek cielnych sprzedanych + 0 jałówek cielnych przeklasyfikowanych + 0 jałówek cielnych padłych + (2 jałówki cielne na koniec roku – 0 jałówek cielnych na początku roku)/2 = 1 sztuka przelotowa 

0 jałówek do 1 roku sprzedanych + 2 jałówki do 1 roku przeklasyfikowane + 0 jałówek do 1 roku padłych + (0 jałówek do 1 roku na koniec roku – 2 jałówki do 1 roku na początku roku)/2 =

1 sztuka przelotowa 

0 cieląt sprzedanych + 0 cieląt przeklasyfikowanych + 1 cielę padłe + (2 cielęta na koniec roku – 0 cieląt na początku roku)/2 = 2 sztuki przelotowe 

1 sprzedane bydło opasowe powyżej 1 roku + 0 przeklasyfikowane + 0 padłe + (1 bydło opasowe powyżej 1 roku na koniec roku – 2 bydło opasowe powyżej 1 roku na początku roku)/2 = 0,5 sztuki przelotowej 

Stan średnioroczny: 

Stan średnioroczny (dla sztuk przelotowych, które w stadzie są krócej niż 12 mcy) obliczamy mnożąc liczbę wyliczonych wcześniej sztuk przelotowych razy ilość miesięcy przebywania w stadzie i dzielimy przez 12 miesięcy. Wartości które otrzymujemy to średni stan danej grupy. 

krowy (5 + 5)/2 = 5 
jałówki powyżej 1 roku 2 x 8 miesięcy/12 = 1,33
jałówki do 1 roku 1 x 6 miesięcy/12 = 0,5 
jałówki cielne 1 x 9 miesięcy/12 = 0,75
cielęta do 6 miesiąca 2 x 6 miesięcy/12 = 1 
bydło opasowe 0,5 x 12/12 = 0,5 

Na tej podstawie możemy sporządzić obrót stada i wyliczyć DJP, które również są nam potrzebne np. do planowania nowego budynku inwentarskiego. 

Obrót stada – obliczenie DJP:

Sprawdzamy współczynnik DJP dla określonej grupy:

Buhaje 1,4 DJP
Krowy 1 DJP
Jałówki cielne 1 DJP
Jałówki powyżej 1 roku 0,8 DJP
Jałówki od 0,5 roku do 1 roku 0,3 DJP
Cielęta do 0,5 roku 0,15 DJP

I mnożymy go przez średni stan danej grupy uzyskując tym samym średnioroczny stan utrzymywanych zwierząt w stadzie. 

krowy 5 x 1 DJP + jałówki powyżej 1 roku 1,33 x 0,8 DJP + jałówki cielne 0,75 x 1 DJP + jałówki do 1 roku 0,5 x 0,3 DJP + cielęta do 6 miesiąca 1 x 0,15 DJP + bydło opasowe 0,5 x 0,9 DJP = 8,56 DJP 

dkol


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)