StoryEditor

Budowa drogi obok mojej działki

Pytanie: Na działce sąsiada została wybudowana droga wewnętrzna do dużego zakładu. Droga ta uniemożliwia mi dojazd do mojej posesji. O postępowaniu o pozwolenie na budowę nie zostałem poinformowany. Czy można wybudować drogę koło mojej działki bez mojej wiedzy?
10.04.2020., 16:04h
Odpowiedź: Budowa drogi wewnętrznej powinna zostać poprzedzona uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę (zwanej potocznie pozwoleniem na budowę). Decyzja ta jest wydawana na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. W myśl przepisu art. 28 ust. 2 ustawy stronami postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Za obszar oddziaływania uznaje się natomiast teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu (art. 3 pkt 20 ustawy).

W omawianym przypadku przepisami odrębnymi mogą być przepisy ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985 r., stanowiące o odległości obiektów budowlanych od krawędzi jezdni, bowiem na ich podstawie organ budowlany może wyznaczyć obszar oddziaływania danej drogi. Przykładowo, w myśl przepisu art. 43 ust. 1 tej ustawy, obiekty budowlane winny być usytuowane w odległości większej niż 6 m. od krawędzi jezdn...
Pozostało 59% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 16,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
08. grudzień 2023 18:46